Siirry sisältöön

Hoiva-avustaja (päiväopinnot)

Koulutus on tarkoitettu hoiva-avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle (https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/)

Hoiva-avustaja työskentelee pääasiallisesti vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoiva-avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tutkinnon osia.
Suoritettavat tutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Koulutus sisältää useamman työelämässä toimimisen jakson ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä ikäihmisten tai vammaistyön työpaikoissa.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoiva-avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

TYÖLLISTYMINEN JA JATKO-OPINNOT
Jokaisen opiskelijan jatkosuunnitelmia mietitään opintojen aikana yhdessä. Opiskelijaa tuetaan työllistymisessä alan työtehtäviin ja myös jatko-opintojen miettimisessä.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutukseen.

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen voivat hakeutua kaikki hoiva-avustajan työstä kiinnostuneet.
Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin.

Opiskelijoiksi hakeville järjestetään soveltuvuuskokeet, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään. Hakijoille lähetetään soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu sähköpostitse, jossa kerrotaan tarkemmin testin rakenteesta, sisällöstä, pisteytyksestä ja ajankohdasta. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi soveltuvuuskoekutsun varalta.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin seuraavasti:

Soveltuvuuskoepäivä 12.9.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 31.8.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 16.10.2023 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 10.10.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 30.9.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 16.10.2023.

Soveltuvuuskoepäivä 19.12.2023 on nille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 6.12.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Satedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 8.1.2024.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS
Lisätietoja hakemisesta, soveltuvuuskokeesta, koulutuksesta ja yksilöllisestä opintojen suunnittelusta voit kysyä opinto-ohjaajalta.

Alkamisajankohta: 16.10.2023
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä