Hoiva-avustaja

Koulutus on tarkoitettu 20-vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille hoiva-avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle (https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/)

Koulutus koostuu kahdesta eri tutkinnon osasta, jotka ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tutkinnon osia.
Suoritettavat tutkinnon osat ovat:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Koulutus sisältää kaksi työelämässä toimimisen jaksoa ja osaaminen osoitetaan näytössä sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla erilaisissa työtehtävissä ikäihmisten tai vammaistyön työpaikoissa.

LISÄTIEDOT
Hoiva-avustaja työskentelee pääasiallisesti vanhusten- tai vammaisten palvelutalossa, kotihoidon piirissä tai henkilökohtaisena avustajana. Työhön kuuluu eri-ikäisten palvelutalossa tai kotonaan asuvien henkilöiden avustaminen tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Hoiva-avustaja tukee hoitoa tarvitsevan henkilön toimintakykyä. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa tai päivittäisessä asioinnissa avustamista.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Hoiva-avustajan työ on monipuolista ja töitä riittää kaikille osaaville tekijöille. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Opiskelijoiden kanssa myös mietitään yhdessä mahdollisia jatko-opintoja.

TYÖLLISTYMINEN JA JATKO-OPINNOT
Jokaisen opiskelijan jatkosuunnitelmia mietitään opintojen aikana yhdessä. Opiskelijaa tuetaan työllistymisessä alan työtehtäviin Ja myös jatko-opintojen miettimisessä.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista jatkaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutukseen.

OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun. Maahanmuuttajahakijoilta edellytetään vähintään B1 -tasoista kielitaitoa. Kielitaidosta on esitettävä todistus.
Täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistäisi sinun työllistymistäsi.

Haku koulutukseen päättyy 5.9.2021
Esivalinnat hakemusten perusteella 6.9.2021
Haastattelut järjestetään Sataedu Huittisten toimipaikassa 16.9.2021, osoite: Teollisuustie 5-7, 32700 Huittinen
- Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu
Valintapäätökset tehdään heti haastatteluiden jälkeen.
Koulutus alkaa Huittisissa 27.9.2021

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, TE-toimistossa yksilöidään työllistymissuunnitelma koulutuksesta. Suunnitelmamerkinnän perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas - kaikki asiointi - työvoimakoulutus. Näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun ja haastattelujen jälkeen valintatiedon.

Valintatiedot ovat nähtävillä sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi, Oma asiointi -palvelussa valintaa seuraavana arkipäivänä. Te-toimisto lähettää valintapäätöksen myös kirjeenä. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja -paikan.

LISÄTIETOA:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä Sataedu, opinto-ohjaaja Jukka Vierimaa 040 1994492, jukka.vierimaa@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: TE-toimisto, Päivi Koskinen, p. 02950 45078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

Alkamisajankohta: 27.9.2021
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen