Hoiva-alan startti

Koulutus on tarkoitettu hoiva-alasta kiinnostuneille. Opiskelu on käytännönläheistä ja sen aikana tutustutaan hoiva-alan koulutukseen ja työtehtäviin. Opiskelijat opiskelevat alan perustaitoja tekemällä ja toiminnallisin menetelmin. Koulutuksen aikana haetaan varmuutta omaan päätökseen hakea alan opintoihin.

Koulutuksen tavoitteena on, että jokaiselle opiskelijalle tehdään hyvä jatko- ja opiskelusuunnitelma ammatilliseen koulutukseen.

Koulutuksen INFOTILAISUUS 15.8.2019 klo 14, TE-toimisto, Teljänkatu 5, PORI. 4 kerros. Tervetuloa!

Lisätiedot
Koulutuksen aikana tutustutaan hoiva-alan ammatteihin, koulutusvaihtoehtoihin ja ammattitaitovaatimuksiin.

Opiskelijalla on koulutuksen aikana oikeus opinto-ohjaukseen, häntä tuetaan koulutuksiin hakeutumisessa ja työnhaussa. Koulutuksen aikana myös laaditaan tai päivitetään cv-netti.

Koulutuksen aikana tutustutaan hoiva-alan ammatteihin, koulutusvaihtoehtoihin ja ammattitaitovaatimuksiin.
Opiskelijat oppivat perustaitoja hoiva-alasta, kuten vuorovaikutustaitoja, ammattietiikkaa, aseptiikkaa, anatomiaa ja fysiologiaa. Koulutuksen aikana tutustutaan myös kasvatustyön ja lääkehoidon perusteisiin, ravitsemukseen ja ergonomiaan.

Opiskelijat suorittavat Ensiapu 1 koulutuksen, hygieniapassin ja sosiaali- ja terveysalan turvakortin. Jakson aikana tutustutaan alan työ- ja koulutuspaikkoihin. Korttikoulutuksista tulee opiskelijoille kustannuksia n. 15 euroa/kortti.

Opiskelijan osaaminen ja opiskeluvalmiudet kartoitetaan opintojen alussa haastatteluilla ja testeillä. Samalla selvitetään opiskelijan tuen tarve opiskeluun ja työllistymiseen.

LISÄTIEDOT
Koulutuksesta Sataedu Piia Lahti, puh. 040 199 4154, piia.lahti@sataedu.fi
Hakemisesta TE-palvelut, Outi Kontas, puh. 0295 045 071, outi.kontas@te-toimisto.fi

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi) Kouluttaja ilmoittaa erikseen tarkemman koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 16.9.2019
Paikkakunta: Ulvila
Hae koulutukseen