Ensiapu 2 -koulutus, 15.1. ja 22.1.2020

Sataedu Kankaanpää, Alpinkatu 12, 38700 Kankaanpää

15.1. ja 22.1.2020 klo 9-16 , ilmoittaudu 30.12.2019 mennessä.

Pääsyvaatimus:
Ensiavun jatkokoulutukseen voi osallistua, jos EA 1 -koulutuksen todistus on voimassa.

EA 2 -koulutus on voimassa kolme vuotta.
Todistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Kysy eri päivitysmahdollisuuksista Sataedusta.

Ensiavun jatkokoulutuksessa (EA 2) syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja EA1 -koulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on syventää jo aiemmin opittuja ensiaputaitoja sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Hätäensiapu: Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
1. sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
2. tajuttomalle annettava ensiapu
3. verenkierron häiriötila (sokki)
4. vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
1. Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
2. Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
3. Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu
1. Murtumat
2. Nivel- sekä pehmytosavammat
3. Rasitus- ja lihasvammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet:
Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
PPE-D -peruskurssi 4 h

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan mikäli ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan jälkeen tai jätetään kokonaan peruuttamatta. Peruutukset sähköpostitse heidi.valli@sataedu.fi

Lähetämme ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse lisätietoja koulutuksen aloituksesta tai mahdollisesta peruuntumisesta. Huomaathan tarkistaa myös Roskaposti -kansion.

Paikkakunta: Kankaanpää
Hinta: 130 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Outi Klemetti-Talvinen
lehtori
+358 40 199 4191
Satakunnan koulutuskuntayhtymä