Maahanmuuttajille suunnattu kahvila-, ravintola- ja puhdistusalan koulutus

Koulutuksen tavoitteena on löytää maahanmuuttajille kevennetty väylä suomalaiseen työelämään. Koulutuksessa keskeistä on ammatillisen osaamisen lisäksi suomen kielen taitojen kartuttaminen erityisesti ravintola-, kahvila- ja puhdistusalan tarpeisiin.

Opetuskieli on suomi.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnonosia häntä eniten kiinnostavista tai hänen mahdollista työllistymistään edistävistä alan tutkinnosta.

LISÄTIEDOT
Keskeiset sisältöalueet:
· opiskelutaitojen kehittäminen ja suomen kielen oppiminen
· kahvila-, ravintola-, suurkeittiö-, sekä puhdistuspalvelualan ammattisanastoa
· perustaidot kahvila-, ravintola-, suurkeittiö, - sekä puhdistuspalvelualan päivittäistyöhön.
· suomen kielen suullinen ja kirjallinen viestintä
· hygieniaosaaminen
· alkoholilainsäädäntö (valinnainen tutkinnon mukaan)
· hätäensiapu (valinnainen tutkinnon mukaan)
· tietotekniikan perustaidot
· asiakaspalvelu
· yleinen työelämätietous
· suomalaisen työelämän pelisäännöt

Maahanmuuttajien suomen kielen puutteellisen osaamisen vuoksi arvioitu koulutuksen kesto on noin vuodesta puoleentoista. Koulutus sisältää suomen kielen vahvistamista ammattikielen hallinnassa. Teoriaopintojen lisäksi painotus monipuoliseen työssäoppimiseen niin ammattikeittiöissä kuin puhdistuspalvelualalla.

Koulutuksen toteutumissuunnitelma määräytyy henkilökohtaistamisen mukaan.
Kaikille yhteiset osiot; kuten orientaatio, työhakuvalmennus, alalla tarvittavat passikoulutukset jne. rakentavat pohjaa koulutukselle, minkä jälkeen edetään opiskelijan omien valintojen mukaan joko kahvila-, ravintola-, suurkeittiö- tai puhdistuspalvelualalle.

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet siirtyä tutkintokoulutukseen ja suorittaa mahdollisesti koko tutkinto tai hän voi työllistyä suoraan työelämään.

Työvoimakoulutuksen kustannukset:
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Oppilasvalinta:
Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti, sekä tarvittaessa sähköpostilla/tekstiviestillä. Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta) koulutushakemukseni tilanne.

Tiedustelut:
Koulutuksen sisältö:
Sataedu
Maija Poutanen
040 199 4970
maija.poutanen@sataedu.fi

Johanna Kienokoski-Saarela
040 199 4951
johanna.kienokoski-saarela@sataedu.fi

Koulutukseen haku:
TE-palvelut Satakunta
Anne Ojala
0295 045 028
anne.ojala@te-toimisto.fi

Lisätietoa:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
- Facebook.com/koulutusneuvonta
- www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
- www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 11.1.2021
Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen