Ammattistartti 6/2020

KOHDERYHMÄ
Työttömät, työttömyysuhanalaiset, joilla on tarvetta ja halukkuutta ammatilliseen koulutukseen, mutta alavalinta vielä mietityttää.
Mahdollisuus myös työharjoitteluun yrityksissä.
Starttijakson aikana on mahdollisuus tutustua eri alojen koulutuksiin ja yrityksiin.

Koulutus alkaa n. 4 vkon kartoitusjaksolla, jota jatketaan ammatillisella osiolla n. 13 vk.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidon nykytaso ja ulkomailla suoritetun koulutuksen vastaavuudet kartoitetaan.

SISÄLTÖ
Starttijakson (4 viikkoa) aikana kartoitetaan opiskelijan osaamista ja motivaatiota ammatilliseen koulutukseen, selvitetään mahdolliset opiskelun esteet ja tutustutaan erilaisiin kouluttautumis- ja työllistymisvaihtoehtoihin.

Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opiskelupolun suunnittelemiseen. Vierailukäyntejä tehdään sekä yrityksiin että oppilaitoksiin. Starttijakson aikana päivitetään cv ja työhakemus sekä käydään läpi työelämän ajankohtaisia pelisääntöjä.

Starttijakson jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa ammatilliselle 13 viikon jaksolle oppilaitokseen tai työssä oppimaan, jossa hän pääsee tutustumaan valitsemalleen alalle.

Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi). Kouluttaja ilmoittaa erikseen tarkemman koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voit seurata www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasikas - kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla. Näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.

Lisätietoja koulutuksesta:
Sataedu
Merja Holkko
puh. 040 199 4932
merja.holkko@sataedu.fi

Koulutushaku, koulutuksen aikaiset etuudet:
- TE-palvelut, koulutusneuvonta, 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
- Satakunnan TE-toimisto, Juha Jokinen, 0295 045 053, juha.jokinen@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 31.8.2020
Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen