Siirry sisältöön

Ammattistartti 5/2023

Tule opiskelemaan Ammattistarttiin!

Ammattistartti sopii henkilöille, joilla on halukkuutta ammatilliseen koulutukseen tai uudelle uralle mutta alavalinta tai urapolku kaipaa selkeyttämistä. Ammattistartin tavoitteena on selkeyttää osallistujan ammatillisia tavoitteita ja edistää työllistymistä.

Tämä työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille, ensisijaisesti yli 20 vuotiaille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

LISÄTIEDOT
Koulutus alkaa n. 4 vkon perehdytysjaksolla, jota jatketaan ammatillisella osiolla n. 13 vko.
Starttijakson (ensimmäiset 4 vkoa) aikana kartoitetaan jo olemassa olevaa osaamista, opiskeluvalmiuksia ja uramahdollisuuksia. Samalla tutustutaan erilaisiin kouluttautumis- ja työllistymisvaihtoehtoihin. Jakson aikana jokaiselle osallistujalle tehdään jatko- ja opiskelusuunnitelma ammatilliseen koulutukseen, työssäoppimiseen tai työllistymiseen.

Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opiskelupolun suunnittelemiseen. Vierailukäyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä yrityksiin että oppilaitoksiin.

Starttijakson (4 ensimmäisen vkon) jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa ammatilliselle 13 viikon jaksolle oppilaitokseen tai työssä oppimaan yritykseen, jossa hän pääsee tutustumaan valitsemalleen alalle. Kielitaitotason suomen kielessä tulee olla vähintään A2.2.

Ammattistartissa mm.
- Vahvistetaan digi- ja etätyötaitoja
- Päivitetään työnhakutaidot ajan tasalle
- Tutustutaan monipuolisesti eri koulutusaloihin ja yrityksiin
- Vietetään tutustumispäiviä eri opintoaloilla

Ammattistartin aikana voi suorittaa
- hygieniapassin
- tulityökortin
- työturvallisuuskortin
- anniskelupassin

Koulutukseen haku:
Koulutukseen haetaan 14.08.2023 mennessä tämän sivun alaosassa olevasta linkistä "Hae tähän koulutukseen". Täytä hakemus huolellisesti kaikilta osin ja perustele. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidon nykytaso ja ulkomailla suoritetun koulutuksen vastaavuudet kartoitetaan.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voit seurata www.te-palvelut.fi sivustolla. Kirjaudu palveluun pankin verkkotunnuksilla; Oma asiointi/henkilöasiakas - kaikki asiointi / työvoimakoulutus. Näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun sekä tiedon valinnasta. Kouluttaja ilmoittaa erikseen tarkemman koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Huolehdi, että TE-toimistossa on tehty koulutuksesta työllistymissuunnitelma varmistaaksesi oikeutesi mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan koulutuksen ajalta.

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA
Sataedu
Merja Holkko
puh. 040 199 4932
merja.holkko@sataedu.fi

TE-palvelut Satakunta
Janette Haanpää, 0295 045 029, janette.haanpaa@te-toimisto.fi
Juha Jokinen, 0295 045 053, juha.jokinen@te-toimisto.fi

Lisätietoa:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa
Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 701
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 4.9.2023
Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen