Ammattistartti 5/2021

Työttömät ja työttömyysuhanalaiset yli 20-vuotiaat henkilöt, joilla on tarve ja motivaatio ammatilliseen koulutukseen, mutta alavalinta vielä mietityttää.
Ammattistartin aikana on mahdollisuus tutustua eri alojen koulutuksiin ja yrityksiin.

Koulutus alkaa n. 4 vkon kartoitusjaksolla, jota jatketaan ammatillisella osiolla n. 13 vk.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidon nykytaso ja ulkomailla suoritetun koulutuksen vastaavuudet kartoitetaan.

Koulutuspaikkana on Sataedun Kokemäen toimipiste.

SISÄLTÖ
Starttijakson (4 viikkoa) aikana kartoitetaan opiskelijan osaamista ja motivaatiota ammatilliseen koulutukseen, selvitetään mahdolliset opiskelun esteet ja tutustutaan erilaisiin kouluttautumis- ja työllistymisvaihtoehtoihin.

Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opiskelupolun suunnittelemiseen. Vierailukäyntejä tehdään sekä yrityksiin että oppilaitoksiin. Starttijakson aikana päivitetään CV ja työhakemus sekä käydään läpi työelämän ajankohtaisia pelisääntöjä.

Starttijakson jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa ammatilliselle 13 viikon jaksolle oppilaitokseen tai työssä oppimaan, jossa hän pääsee tutustumaan valitsemalleen alalle.

Sataedussa voi siirtyä opiskelemaan esim. catering-, kone- ja tuotantotekniikka-, sähkö- ja automaatio-, ICT- ja tietoliikenne-, rakennus-, kiinteistöpalvelu- ja autoalaa. Koulutuksen aikana suoritetaan alalla tarvittavia passeja ja kortteja.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi.

Haastatteluun valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin, joten täytä hakemus huolellisesti. Haastattelut pidetään 12.8.2021.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voit seurata www.te-palvelut.fi sivustolla. Kirjaudu palveluun pankin verkkotunnuksilla; Oma asiointi/henkilöasiakas - kaikki asiointi / työvoimakoulutus. Näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun sekä tiedon valinnasta. Kouluttaja ilmoittaa erikseen tarkemman koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Valinta näkyy viimeistään 13.8.2021 Oma Asioinnissa.

LISÄTIETOA:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 23.8.2021
Paikkakunta: Kokemäki
Hae koulutukseen