Aikuisten ammattistartti 10

KOHDERYHMÄ
Työttömät, työttömyysuhanalaiset, joilla on tarvetta ja halukkuutta ammatilliseen koulutukseen, mutta alavalinta vielä mietityttää.
Mahdollisuus myös työharjoitteluun yrityksissä.
Starttijakson aikana on mahdollisuus tutustua eri alojen koulutuksiin ja yrityksiin.

Koulutus alkaa n. 4 vkon kartoitusjaksolla, jota jatketaan ammatillisella osiolla n. 13 vk.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidon nykytaso ja ulkomailla suoritetun koulutuksen vastaavuudet kartoitetaan.

Koulutuspaikkana on Sataedun Ulvilan toimipiste, Yhdystie, 28400 ULVILA.

Lisätiedot
SISÄLTÖ
Starttijakson (4 viikkoa) aikana kartoitetaan opiskelijan osaamista ja motivaatiota ammatilliseen koulutukseen, selvitetään mahdolliset opiskelun esteet ja tutustutaan erilaisiin kouluttautumis- ja työllistymisvaihtoehtoihin.

Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opiskelupolun suunnittelemiseen. Vierailukäyntejä tehdään sekä yrityksiin että oppilaitoksiin. Starttijakson aikana päivitetään cv ja työhakemus sekä käydään läpi työelämän ajankohtaisia pelisääntöjä.

Starttijakson jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa ammatilliselle 13 viikon jaksolle oppilaitokseen tai työssä oppimaan, jossa hän pääsee tutustumaan valitsemalleen alalle.

Sataedu Ulvilassa voi siirtyä opiskelemaan esim. ravintola-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatio-, ICT- ja tietoliikenne-, rakennus-, kiinteistöpalvelu- ja autoalaa. Koulutuksen aikana suoritetaan alalla tarvittavia passeja ja kortteja.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi.
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti.

Oppilaalle tulevat kustannukset korttikoulutuksista (koulutus maksuton, kortti maksullinen). Tulityö-, työturva- ja hygieniapassi á 15 €, Ensiapukortti 10 €.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi) Kouluttaja ilmoittaa erikseen tarkemman koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voit seurata www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasikas - kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla. Näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.

Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 26.8.2019
Paikkakunta: Ulvila
Hae koulutukseen