Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Koulutus alkaa: 
02.05.2017
Koulutuksen laajuus: 
28
opintoviikkoa
Koulutus lyhyesti: 
Työvoimakoulutusta.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

B-ajokorttilaisilla koulutus alkaa 2.5.2017, C-ajokorttilaisilla 15.5.2017

Pääsyvaatimukset: Työttömät tai työttömyysuhanalaiset, hakijoilla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus ja ajokortti. Hakijan tulee olla täyttänyt 21 vuotta (B-kortti) tai 18 vuotta (C-kortti). Lyhytaikaisen ajo-oikeuden ja ajokortin haltija on saanut ajokorttilain 37 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuljettajaopetuksen harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen (entisen pimeällä ajamisen ja II-vaiheen).
Ajokortin hankintaan liittyvät kortit, lisenssi tai muut viranomaismaksut (passikuvat, ajokorttihakemus poliisille, lääkärintodistus ja tutkintomaksut), opiskelija maksaa itse.

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee alaa koskevan lainsäädännön sekä sopimukset ja kykenee käyttämään tietoja käytännön tilanteissa. Koulutettu hallitsee ajoneuvon ja kuormankäsittelylaitteiden toiminnan, käytön, rakenteen, huollon ja korjaukset sekä seuraa ja ymmärtää alansa tekniikan kehittymistä.

Osatutkinto muodostuu perustutkinnon pakollisista osista sekä yhdestä valinnaisesta osasta
Koulutuksen sisältö:
 -Ajoneuvotekniikka
 -Ajo- ja toimintaharjoitukset
 -Yhteistyö ja asiakaspalvelu
 -Turvallisuus ja ympäristö
 -Kuljetuspalvelut
 -Perustason ammattipätevyys
 -Työssäoppiminen 9 vk


HUOM! Hakijan on toimitettava ajokorttiote 7.4.2017 mennessä osoitteeseen: Työ- ja elinkeinotoimisto, Harjavallankatu 6, 29200 HARJAVALTA.
Ajokorttiotteen saa Trafin sähköisestä asiointipalvelusta. Hakijat voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi/Haussa oleva työvoimakoulutus.
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että kanssasi on tehty työllistymissuunnitelma koulutuksesta TE-toimistossa, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Lisätietoja:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 701.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta: Sataedu, Kalevi Suominen,puh. 040 199 4826, kalevi.suominen [at] sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: TE-toimisto, Pasi Suonpää, puh. 0295 045 173, pasi.suonpaa [at] te-toimisto.fi

Oppilasvalinta:
Alustava valinta: 11.4.2017
Haastattelu, ajokoe ja valinta (kutsu haastatteluun lähetetään erikseen): 20.4.2017
Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te.palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne.