Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja

Välinehuoltaja
Koulutus alkaa: 
20.03.2019
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Opiskele välinehuoltoalan ammattilaiseksi. Jatkuva haku.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Välinehuoltaja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopia yksiköissä, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla ja suun terveydenhuollon yksiköissä. 

Välinehuoltaja hyödyntää työssään kielitaitoaan, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä digitaalisia toimintatapoja ja työympäristön mahdollistamaa automaatiota. Hän osaa tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä toimia asiakaspalvelussa. Aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin on työympäristöstä riippumatta keskeistä välinehuoltajan osaamista. Välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen muodostavat välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön.

Välinehuoltaja noudattaa työssään kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja, ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa.  Koulutuksen suorittanut tuntee myös työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet. 

Tutkinto koostuu pakollisista tutkinnon osista: Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä, Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi, Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen, Välineiden sterilointi, Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä. 

Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan valinnainen tutkinnon osa Välinehuolto suun terveydenhuollossa ja yhteiset tutkinnon osat.

Koulutus sisältää myös työpaikoilla tapahtuvaa op­pimista. Tutkinto suoritetaan osallistumalla näyttöihin.

Tutustu alla olevasta linkistä tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin!