Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Opiskele lähihoitajaksi. Lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Koulutukseen voi hakea peruskoulupohjalta.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän kohtaa eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Hän avustaa ja ohjaa asiakasta ja potilasta arjen tilanteissa. Hän ohjaa heitä terveellisissä elintavoissa, elämänhallinnassa, erilaisten hyvinvointipalvelujen hakemisessa ja käytössä ja tarvittaessa vertaistukea antavien yhteisöjen pariin hakeutumisessa.


Lähihoitajan työpaikkoina voivat olla mm. terveyskeskukset, sairaaloiden poliklinikat ja osastot, lääkäri- ja työterveysasemat sekä sosiaalihuollon työyksiköt, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset, päivätoiminta, palvelutalot, dementiayksiköt, asiakkaan koti, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, kylpylät ja kuntoutumisyksiköt, päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat, perhetyö, vammaistyön toimintaympäristöt, mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Osaamisala: