Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Automaatioasentaja
Sähköasentaja
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Koulutuksen aikana saat perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Voit opiskella Kankaanpäässä ja Kokemäellä sähköasentajaksi ja Ulvilassa automaatioasentajaksi.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia.

Sähköturvallisuusmääräysten mukainen työskentely ja asiakaspalvelu ovat olennainen osa sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaa.

Sataedussa sähkö- ja automaatioalalta voi valmistua joko automaatioasentajaksi tai sähköasentajaksi. Kankaanpäässä ja Kokemäellä opiskellaan sähköasentajaksi. Ulvilassa opiskellaan automaatioasentajaksi.

Automaatioasentaja asentaa ja huoltaa teollisuuden koneita sekä kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmiä. Koulutuksen aikana automaatioasentaja oppii tuntemaan teollisuuden erilaiset säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmät ja robotiikan sekä osaa myös asentaa ja pitää kunnossa niitä.

Sähköasentaja tekee asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksia sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Koulutuksessa keskeisiä osa-alueita ovat sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset ja sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä saat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelmasta.

Osaamisala: