Rakennusalalta ammatti

Koulutus alkaa: 
05.03.2018 - 29.03.2018
Koulutuksen laajuus: 
4
viikkoa
Koulutus lyhyesti: 
Haluatko pätevöityä ammattiin, joka työllistää tulevaisuudessakin? Tämä työvoimakoulutus tarjoaa työttömille, työttömyysuhan alaisille tai alanvaihtajille mahdollisuuden löytää työpaikan rakennusalalta.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Rakennusalalta ammatti -koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat työskennelleet rakennus- tai maalausalalla, mutta joilla ei ole alan ammatillista koulutusta. Koulutus sopii myös tutkinnon pidemmän aikaa sitten suorittaneille tai opintonsa keskeyttäneille työnhakijoille sekä ammatinvaihtajille, joilla on muusta ammatista hankittu kädentaidon osaaminen tai työnhakijoille, joilla ei ole varsinaista ammattia.

Koulutuksen tavoitteena on selvittää alan taustaa omaavien ja uuteen ammattiin haluavien työhakijoiden ammattitaito, työllistymismahdollisuudet alalle sekä koulutustarve ja oppimisvalmiudet. 

 

Koulutus koostuu

 • haastattelusta
 • rakennusalan ammatteja ja työtehtäviä koskevasta informaatiosta 
 • keskusteluista ja tavoitteen asettelusta 
 • tutustumisesta käytännön koulutukseen 
 • mahdollisuuksien mukaan kartoitus toteutetaan osin yritysvierailuina.

 

Koulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus kartoittaa omaa osaamistaan ja työllistymisen tai kouluttautumisen tavoitteitaan.

Uutta työllistävää osaamista voi hankkia muun muassa

 • rakennuksen sisäkirvesmiestöihin 
 • korjausrakentamiseen
 • laatoitustöihin
 • märkätilojen vedeneristykseen
 • uudisrakennusmaalaukseen 
 • korjausmaalaukseen 
 • ulkomaalaukseen
 • tapetointitöihin

 

Jatkosuunnitelma: koulutuksen lopulla kouluttaja ja opiskelija tekevät yhdessä jatkosuunnitelman, joka auttaa opiskelijaa etenemään kohti työelämää tai kouluttautumaan rakennusalan erilaisiin työtehtäviin.

Koulutussuunnitelma: ilman aikaisempaa alan kokemusta tai koulutusta oleville hakijoille tehdään koulutuksen aikana erillinen koulutussuunnitelma ammatin ja työpaikan saamiseksi rakennusalalta.