Rakennus- ja maalausalan koulutus

Koulutus alkaa: 
12.03.2018
viikkoa
Koulutus lyhyesti: 
Rakennus- ja maalausalan työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille rakennusalalle haluaville henkilöille tai alanvaihtajille. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää omat rakennusalan tiedot ja taidot.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet rakennus- tai maalausalasta tai joilla on näiden alojen koulutusta tai työkokemusta. Aiemmin suoritetut rakennus- ja maalausalojen koulutukset ja työkokemus aloilta ovat eduksi oppilasvalinnoissa.

Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille, joilla on muusta ammatista hankittu kädentaidon osaaminen. Hakijalta odotetaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta ja hyviä kädentaitoja. Opiskelijalla tulee olla myös riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet työskentellä alan työympäristöissä.

 

Kartoitusjakso
Opinojen alussa opiskelijat suorittavat kahden viikon kartoituskoulutuksen, jonka aikana opiskelija yhdessä kouluttajan kanssa tunnistaa ja arvioi ammatilliset valmiudet ja kehittämistarpeet. Jakso koostuu haastattelusta, rakennusalan ammatteja ja työtehtäviä koskevasta informaatiosta, keskusteluista ja tavoitteen asettelusta sekä tutustumisesta käytännön koulutukseen. Jakson päätyttyä oppilas jatkaa rakennus- tai maalausalan koulutuksessa. Mikäli todetaan,  ettei rakennus- tai maalausala sovi opiskelijalle, opiskelu päättyy kartoitusjaksoon.


Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen rakennus- tai maalausalan erilaisiin työtehtäviin.

Opiskelija voi omien tavoitteidensa mukaisesti opiskella muun muassa rakennuksen sisävalmistusvaiheen töitä, korjausrakentamista, laatoitusta, märkätilojen vedeneristystä, uudisrakennusmaalausta, korjausmaalausta, ulkomaalausta, tapetointitöitä ja tasoitetöitä.

Koulutusohjelma valmistaa pintakäsittelyalan perustutkinnon, rakennusalan perustutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon tai yllämainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Tutkinnon osat suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Koulutus koostuu lähiopinnoista oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta työmailla ja työsalissa. Koulutukseen sisältyy pakollinen työssäoppimisjakso. Koulutukseen sisältyy neljän viikon loma-aika heinäkuussa 2-29.7.2018.  

Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma ( HOKS ). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus. Käytännönläheinen opiskelu antaa mahdollisuuden näyttää omat taidot työnantajalle työssäoppimisjakson aikana ja siten sijoittua työelämään

 

Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaissuunnitelman perusteella seuraavista tutkinnoista.

 

Maalarin perustutkinto (pintakäsittelyala)

Pakolliset osat:

Rakennusten korjausmaalaus

Uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset osat:

Pientalojen ulkomaalaus

Tapetointi

Lattiapäällysteiden uusiminen

Rakennusmaalauksen perustyöt

Parkettityöt

Lattialaatoitus

Märkätilojen laatoitus

Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisten osien lisäksi suoritettava vähintään neljä valinnaista osiota.

 

Rakennusalan perustutkinto (Talonrakennusala)

Pakolliset osat:

Perustustyöt

Runkovaiheentyöt

Valinnaiset osat:

Sisävalmistusvaiheentyöt

Ulkoverhous- ja kattotyöt

Muuraus

Laatoitus

Hirsirakentaminen

Korjausrakentaminen

Ikkunatyöt

Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisten osien lisäksi suoritettava vähintään neljä valinnaista osiota.

 

Talonrakennusalan ammattitutkinto (Talonrakennusala)

Pakollinen osa:

Talouden, työn ja työympäristön hallinta

Valinnaiset osat esim.:

Puurunkotyöt

Julkisivuverhoukset

Ovi- ja ikkuna-asennus

Väliseinätyöt

Sisäpuutyöt

Vesikattotyöt

Puhdasmuuraus

Tulisijamuuraus

Laatoitus

Märkätilojen vedeneristykset

Korjausrakentaminen

Koko tutkinnon suorittamiseksi on pakollisen osien lisäksi suoritettava vähintään kolme valinnaista osiota.

 

Korttikoulutukset

Koulutuksen aikana suoritetaan työturvallisuus-, tulityö- ja henkilönostin korttikoulutukset ja hätäensiapukoulutus sekä märkätila-asentajan henkilösertifikaatti.