Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoitaja
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Opiskele yksilöllisesti ja valmistu kiinteistönhoitajaksi. Koulutus on käytännönläheistä ja tuettua.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Kiinteistönhoitaja hoitaa piha-alueita ja tekee pieniä huolto- ja korjaustöitä kiinteistöissä. Työhön kuuluu myös rakennusten teknisten järjestelmien toiminnasta huolehtiminen.

Kiinteistönhoitajan ammatissa työtehtävät ovat vaihtelevia ja edellytyksenä työskentelylle on esteetön liikkuminen sisällä ja ulkona. Kiinteistönhoitaja on myös asiakaspalvelija.

Kiinteistönhoitajaksi valmistava koulutus on tarkoitettu yksilöllistä opetusta tarvitseville. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita kiinteistöhoitoalan käytännön tehtäviin niin, että he voisivat työskennellä ohjattuina alan työtehtävissä esimerkiksi kiinteistönhoitoyrityksen palveluksessa tai kiinteistönhoitajan työparina.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä saat kiinteistöalan perustutkinnon opetussuunnitelmasta.

Osaamisala: