Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, valokuvaus

Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja. Koulutuksessa kaikki valokuvauksen osa-alueet. Tekninen valmius, valokuvauksen tekniikka ja valo ilmaisun välineenä. Studio- ja miljöökuvaukset. Työskentelemme ainoastaan digitaalisessa ympäristössä.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta valmistunut osaa toimia media-alan toimintaympäristössä valokuvauksen työtehtävissä toisen palveluksessa tuotantotiimin jäsenenä, itsenäisenä yrittäjänä ja ammatinharjoittajana.

Valokuvauksesta valmistuneet voivat työskennellä monenlaisissa valokuvauksen ja visuaalisen viestinnän tehtävissä esimerkiksi lehdissä, mainostoimistoissa tai valokuvaamoissa, niin erilaisissa yrityksissä ja yhdistyksissäkin. Työtehtäviin voi kuulua valokuvaukseen liittyviä työtehtäviä, kuten esimerkiksi tapahtumakuvausta, muotokuvausta, mainoskuvausta kuin myös kuvankäsittelyäkin. 

Koulutus antaa valmiudet jatko-opintoihin, joita voivat olla media-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto, alan ammattikorkea- tai korkeakoulututkinto. 

Koulutuksessa perehdytään kaikkiin valokuvauksen osa-alueisiin. Koulutus aloitetaan teknisten valmiuksien perusteista ja siirrytään kohti sekä valokuvauksen tekniikkaa että valon käyttämistä ilmaisun välineenä. Kuvaamista toteutetaan niin valokuvastudiossa kuin miljööympäristössäkin. Työskentely tapahtuu ainoastaan digitaalisesti.

Opiskelu on päätoimista opiskelua eli 25 h/viikko. Koulutus kestää noin 1,3 vuotta. 

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiinen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaan kirjataan muun muassa tutkinnon muodostu­minen ja alan työprojekteissa tapahtuvan oppimisen ajankohdat sekä koulutuksen pi­tuus.

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa alan koulutusta. Hakijalla voi olla alan työkokemusta. Tutkinnon edellyttämät valokuvaustaidot jo omaava voi ilmoittautua myös näyttöihin. 

Haku koulutukseen tämän koulutusesittelyn Hakeminen-sivun kautta.

Hakijat valitaan koulutukseen sähköisen portfolion ja haastattelun perusteella. Portfoliossa tulee olla 10–20 vapaa valintaista valokuvaa. 

Sähköisen portfolion linkki toimitetaan osoitteeseen maria.lukala [at] sataedu.fi. Portfolioiden perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastatteluaika, noin puoli tuntia, sovitaan hakijan kanssa puhelimitse. Haastattelut järjestetään hakuajan päätyttyä.

Opiskele oppisopimuksella. Ryhmään otetaan oppisopimusopiskelijoita myös hakuajan jälkeen. 

 

Osaamisala: