Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Elokuva- ja tv-alan painotus
Mediapalvelujen toteuttaja
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Elokuva- ja TV-alan koulutus antaa monipuoliset valmiudet elokuva-ja TV-alan erilaisiin assistenttitehtäviin (tuotanto-, kamera-, valo-, ääni- tai leikkausassistentti).

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet elokuva ja TV-alan tehtäviin, joita ovat muun muassa tuotanto-, kamera-, valo-, ääni- ja leikkausassistentin tehtävät.

Opinnoissa perehdytään produktion eri osa-alueisiin, kuten tekniseen osaamiseen, sisällöntuotantoon ja itse produktiotyöhön.

Työskentely elokuva-ja TV-alalla vaatii ryhmätyöosaamista, ongelmanratkaisutaitoja, hyvää stressinsietokykyä ja sopeutumista jatkuvasti muuttuvaan alaan.

Audiovisuaalisen viestinnän alalla tarvitaan työkentän moniosaajia ja tiettyyn tekniikkaan tai taitoon erikoistuneita erityisosaajia. Elokuva- ja TV-alan koulutuksessa perehdytään kaikkiin av-tuotannon vaiheisiin käsikirjoittamisesta kuvaukseen ja valaisusta leikkaukseen.

Alan työpaikat voivat olla elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yrityksissä. Uusmediassa työpaikat löytyvät usein muun muassa ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloista tai mainos- ja viestintätoimistoista. Uusmedia-alalla mediapalvelujen toteuttajat työskentelevät usein erilaisissa verkkomediaprojekteissa. Useat alan ammattilaiset työskentelevät myös freelancereina.

Mediapalvelujen toteuttaja voi valmistumisensa jälkeen syventää ammattitaitoaan suorittamalla esimerkiksi ammattikorkeakoulun medianomi- tai yliopiston kulttuurialan opintoja.