Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Kouluttaudu matkailualalle! 2-vuotinen, käytännönläheinen koulutus yo-tutkinnon tai ammattillisen tutkinnon jo suorittaneille. Jatkuva haku.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät matkailukeskuksissa hotelleissa, ohjelmapalveluyrityksissä ja maatilamatkailuyrityksissä. Kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- ja maaseutumatkailu ovat keskeisiä alan työympäristöjä.

Matkailualan opetus on  käytännönläheistä. Opetuksessa hyödynnetään myös sähköisiä oppimateriaaleja.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä kotimaassa ja ulkomailla. Koulutuksesta valmistuneet ovat perehtyneet kansainväliseen matkailuelinkeinoon ja sen rakenteeseen laajasti ja monipuolisesti. Matkailualan yritykset ja työ niissä on usein kansainvälistä, ja monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä. Alan opiskelijamme ovat olleet työssäoppimassa erilaisissa matkailupalveluyrityksissä Suomessa ja Euroopassa. Työssäoppimismaitamme ovat olleet muun muassa Espanja ja Irlanti. 

Opetus on maksutonta. Aloittavilla opiskelijoilla saattaa olla hieman oppimateriaali- ja korttikoulutuskustannuksia (hygieniapassi ja ensiapu1).

Koulutus on tarkoitettu ylioppilaille tai ammatillisen perustutkinnon jo suorittaneille. Tutkinnon suorittaneilla on jatko-opintomahdollisuudet ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. 

Jatkuva haku: Koulutukseen voi hakea jatkuvalla haulla. Hakulomake kohdassa "Hakeminen". 

Tutkinnon muodostuminen: Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opiskelijat opiskelevat matkailualan asiakaspalvelua ja matkailupalvelujen toteuttamista. Valinnaisina opintoina esimerkiksi matkailupalvelujen markkinointia, matkailupalvelujen tuotteistamista ja tapahtumamatkailua.

 

Osaamisala: