Logistiikan perustutkinto

Autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Opiskele autonkuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi, saat ammatin ja ajokortin samalla. Alalla työ on vaihtelevaa. Työskentely on itsenäistä ja usein vuorotyötä.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava palvella henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Hän huolehtii vastuullisesti  asiakkaidensa ja omasta turvallisuudestaan.

Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa sekä ajokortti-asetuksen edellyttämät ryhmä 2 mukaiset terveysvaatimukset. Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä direktiivin 2006/126/EY liitteen lll ja direktiivin 2009/113/EY-vaatimusten mukaisesti. www.finlex.fi

Ajokorttilaki on muuttunut 1.7.2018. Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskeleva voi saada henkilöautokortin (B- tai BE-luokka) jo 17-vuotiaana. Ajo-oikeus on kuitenkin rajoitettu vain opiskeluun liittyviin ajoihin ennen 18 vuoden iän saavuttamista. Opiskelija voi aloittaa ajo-opetuksen jo 16-vuotiaana.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• insuliinihoitoinen diabetes
• epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
• sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
• sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
• fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
• munuaissairaudet
• psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Ennen opintojen aloittamista pyydetään tarvittaessa lääkärinlausunto terveydentilasta.

Opiskelijan terveyden tila voi olla syy opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Katso tarkemmin Opetushallituksen sivuilta.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä saat logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelmasta.