Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Koulutus alkaa: 
07.01.2019 - 18.12.2020
Koulutus lyhyesti: 
Työvoimakoulutus, lähihoitajakoulutus käynnistyy Harjavallassa tammikuussa 2019. Haku 4.12.2018 asti.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Lähihoitaja työskentelee hoito-, huolenpito- ja kas­vatustyössä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kans­sa.

Koulutuksen monipuolisuus antaa tutkinnon suo­rittaneelle mahdollisuuden työskennellä eri sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä.

On tärkeää, että lähihoitajalla on käytännön kas­vatus-, hoito- ja huolenpitotaitojen lisäksi hyvät ihmis­suhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitaja hallitsee myös ammattietiikan ja hänellä on hyvät ongelman­ratkaisutaidot.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan mm. tarkemmin tutkinnon muodostu­minen ja alan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ajankohdat sekä koulutuksen pi­tuus.

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa alan koulutusta. Hakijalla voi olla alan työkokemusta.

Tutkinto koostuu pakollisista tutkinnon osista: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, Osaamisala (Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, Mielenterveys- ja päihdetyö, Sairaanhoito ja huolenpito tai Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen), Valinnainen tutkinnon osa ja Yhteinen tutkinnon osa.

 

Aikataulu

Koulutuspaikka: Harjavalta

Koulutus: 7.1.2019 - 18.12.2020

Hakuaika: 4.12.2018 mennessä

Hae osoitteessa www.te-palvelut.fi, Asioi verkossa –painikkeen kautta

Koulutusavain 681171

Paperivalinnat hakemusten perusteella 7.12.2018, Osa hakijoista kutsutaan pääsykokeeseen 17.12.2018.

Hakijoiden haastattelut 19.12.2018.

Valinnat 19.12.2018

Osaamisala: