Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Koulutus alkaa: 
25.03.2019 - 23.03.2021
Koulutus lyhyesti: 
Työvoimakoulutus, lähihoitajakoulutus käynnistyy Ulvilassa maaliskuussa 2019. Haku 13.2.2019 asti.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Lähihoitaja työskentelee hoito-, huolenpito- ja kas­vatustyössä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kans­sa.

Koulutuksen monipuolisuus antaa tutkinnon suo­rittaneelle mahdollisuuden työskennellä eri sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä.

On tärkeää, että lähihoitajalla on käytännön kas­vatus-, hoito- ja huolenpitotaitojen lisäksi hyvät ihmis­suhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitaja hallitsee myös ammattietiikan ja hänellä on hyvät ongelman­ratkaisutaidot.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnistelma. Suunnitelmaan kirjataan mm. tarkemmin tutkinnon muodostu­minen ja alan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ajankohdat sekä koulutuksen pi­tuus.

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa alan koulutusta. Hakijalla voi olla alan työkokemusta.

Tutkinto koostuu pakollisista tutkinnon osista: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, Kotihoidossa toimiminen ja Sairaanhoitotyössä toimiminen. Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan valinnainen tutkinnon osa ja yhteiset tutkinnon osat.

Koulutus sisältää myös alan eri työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto suoritetaan osallistumalla näyttöihin.

Aikataulu

Koulutuspaikka: Ulvila

Koulutus: 25.3.2019-23.3.2021

Info koulutuksesta: 6.2.2019 klo 13.00

Hakuaika: 13.2.2019 mennessä

Hae osoitteessa www.te-palvelut.fi, Asioi verkossa –painikkeen kautta

Koulutusavain: 682759

Esivalinta: 14.2.2019

Haastattelut: 26.2.-28.2.2019

Haastattelujen jälkeen osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 13.3.2019

Valinnat koulutukseen tehdään 14.3.2019

 

Osaamisala: