Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Koulutus alkaa: 
15.10.2018 - 14.04.2020
päivää
Koulutus lyhyesti: 
Työvoimakoulutus, lähihoitajakoulutus käynnistyy Ulvilassa lokakuussa 2018. Haku 5.9.2018 asti. Koulutusinfo 28.8.18 klo 13 Porin TE-toimistossa.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Lähihoitaja työskentelee hoito-, huolenpito- ja kas­vatustyössä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kans­sa.

Koulutuksen monipuolisuus antaa tutkinnon suo­rittaneelle mahdollisuuden työskennellä eri sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä.

On tärkeää, että lähihoitajalla on käytännön kas­vatus-, hoito- ja huolenpitotaitojen lisäksi hyvät ihmis­suhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitaja hallitsee myös ammattietiikan ja hänellä on hyvät ongelman­ratkaisutaidot.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan mm. tarkemmin tutkinnon muodostu­minen ja alan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ajankohdat sekä koulutuksen pi­tuus.

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa alan koulutusta. Hakijalla voi olla alan työkokemusta.

Tutkinto koostuu pakollisista tutkinnon osista: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, Osallisuuden edistäminen vammaistyössä ja Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä. Valinnaisesta tutkinnon osasta ja yhteisistä tutkinnon osista.

 

Aikataulu

Koulutuspaikka: Ulvila

Koulutus: 15.10.2018 - 25.9.2020

Koulutusinfo: 28.8.2018 klo: 13.00 Porin te-toimistossa

Hakuaika: 5.9.2018 mennessä

Lomat: 1.-31.7.2019 ja 1.-31.7.2020

Hae osoitteessa www.te-palvelut.fi, Asioi verkossa –painikkeen kautta

Koulutusavain 678895

Haastattelut 18.-20.9.2018, Osa hakijoista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen 3.10.2018

Valinnat 4.10.2018

Osaamisala: