Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Koulutus alkaa: 
06.08.2019
Koulutuksen laajuus: 
180
osaamispistettä
Koulutus lyhyesti: 
Koulutusta päivä- ja iltamonimuoto-opintoina Harjavallassa ja Kankaanpäässä monimuoto-opintoina. Mahdollisuus opiskella myös oppisopimuksella tai työn ohessa. Seuraava haku 19.5.2019 asti.

Koulutustiedot

Koulutuksen sisältö

Cxense DisplayLähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän kohtaa eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.

Lähihoitaja avustaa ja ohjaa asiakasta ja potilasta yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa. Hän ohjaa heitä toimintakyvyn ylläpitämisessä, terveellisissä elintavoissa, elämänhallinnassa, erilaisten hyvinvointipalvelujen hakemisessa ja käytössä ja tarvittaessa vertaistukea antavien yhteisöjen pariin hakeutumisessa.

HAE! hakulomake kohdassa "hakeminen"

Koulutusta järjestetään Harjavallassa päivä- ja iltamonimuoto-opintoina. Kankaanpäässä koulutus järjestetään monimuoto-opintoina. Jokainen hakija kutsutaan pääsykokeisiin. Pääsykoepäivä määräytyy ensisijaisen hakutoiveen perusteella. Tarkista oma pääsykoepäiväsi ja varaa päivä kalenteristasi. 

Opintojen kesto on jokaisella yksilöllinen, koska etenemiseen vaikuttaa alalta aiemmin hankittu osaaminen.

Ole opinto-ohjaajaan yhteydessä, niin voimme keskustella opintojen etenemisestä ja suorittamisesta jo ennen hakeutumispäätöksen tekemistä.

Lähihoitajan työpaikkoina voivat olla mm. terveyskeskukset, sairaaloiden poliklinikat ja osastot, lääkäri- ja työterveysasemat sekä sosiaalihuollon työyksiköt ja yksityinen terveydenhuolto.

Niitä voivat  olla myös vanhainkodit, palvelukeskukset, päivätoiminta, palvelutalot, dementiayksiköt, asiakkaan koti, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, kylpylät ja kuntoutumisyksiköt.

Kuten myös päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaalat, perhetyö, vammaistyön toimintaympäristöt, mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Lähihoitajaksi voit opiskella myös oppisopimuksella.

 

Soveltumattomuus opiskeluun

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja pääsyn edellytyksenä on sellainen terveydentila ja toimintakyky, että opiskelija voi suoriutua käytännön työtehtävistä. Tutustu alan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakeutumista.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus pyytää koulutuksen aikana nähtäväksi rikostaustaote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Tutustu myös SORA-lakiin. Lisätietoja alla olevista linkeistä. 

Osaamisala: