Kehityspalvelut

Sataedulla on monialaista opetuksen, työelämän ja maakunnan tarpeet huomioivaa kehitystyötä.

Kehityspalvelut ohjaa kehitystyön kokonaisuutta ja lukuisia eri hankkeita. Alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin vaikuttavien hankkeiden rahoituksen mahdollistavat muun muassa Opetushallitus, ELY-keskukset, Satakuntaliitto ja CIMO.

Toimintamme lähtökohtana ovat työelämän tarpeet.

 

Ennakointi ja aluellinen kehittäminen

Sataedu osallistuu ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntemuksellaan elinkeinoelämän ja yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen. Ennakoimme yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tulevaa koulutustarvetta ja järjestämme sen mukaisesti koulutusta. 

Tavoitteenamme on osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen ja näin yritysten kilpailukykyn ja alueellisen hyvinvoinnin ylläpitäminen.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Veli-Matti Vuori.