Sosiaalinen kampus – yksilöllisiä polkuja kohti yhteisöllistä oppimista

Sosiaalisen kampuksen tavoitteena on koulutuksesta työelämään siirtymisen nopeuttaminen kehittämällä uudenlainen palvelumanagerointiverkosto toimijoiden kesken. Manageroinnin pääperiaatteena on asiakas- ja tarvelähtöisyys. Managerointiverkosto koostuu viidestä Pohjois- ja Kaakkois-Satakunnan alueilla toimivasta palvelumanagerista. Tarkoituksena on, että palvelumanagerointiosaaminen tulee osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. Palvelumanagerien tehtävänä on tunnistaa opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita koulutukseen tai työelämään siirtymisessä. Palvelumanagerin tehtävänä on tunnistaa yritysten osaamiseen liiityvät tarpeet. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaalinen kampus rakentaa alueellisesti kattavan ja toiminnan mahdollistavan oppilaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden verkoston. Verkoston yhteistyön yksi päätavoitteista on arjen työskentelyn päällekkäisyyksien poistaminen ja uusien kehittymispolkujen löytäminen kohderyhmille. Sosiaalisen kampus parantaa koulutuksen ja kehittämistoiminnan työelämälähtöisyyttä. Työelämälähtöisyys toteutetaan projektioppimisympäristöissä. Projektioppimisympäristöjen avulla käytännön tieto siirtyy suoraan hankkeessa mukana olevien toimijoiden välillä. Projektioppimisympäristöt tarjoavat luontevan rekrytointikanavan, missä opiskelijat ja yritykset pääsevät vuoropuheluun osaamisen ja osaamistarpeen yhteyden arvioimiseksi. Projektioppimisympäristöjen kautta tavoitellaan myös ns. piilotyöpaikkojen ja uusien aluksi osa-aikaistenkin ja lyhyiden työsuhteiden muodostumista. Monialaisia oppimisympäristöjä on tavoitteena toteuttaa hankkeen aikana vähintään viisitoista (15). Projektioppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista mitataan henkilökohtaisin mittarein. Projektioppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon sukupuolineutraalisuus. Projektioppimisympäristöissä tavoiteltavan oppimisen työelämälähtöisyyden arvioivat yritykset. Projektioppimisympäristöjen valinnassa painotetaan erityisesti kokonaisuuksia ja moniammatillisuutta. Konkreettisina arvioinnin mittareina ovat opiskelijoiden kokemukset työelämälähtöisestä projektista, yrittäjien/yhteistyökumppanien arvio osallistujien osaamisen kohdentumisesta heidän tarpeeseen, osa-aikaisten työllistymisten ja yhteistyömahdollisuuksien määrä.

Tavoitteet: 

- luoda alueellisesti kattava ja toiminnan mahdollistava oppilaitosten ja kehittäjäorganisaatioiden verkosto. Verkoston yksi päätavoitteista on päällekkäisyyksien poistaminen aluekehitystyössä ja oppimisessa. - koulutuksen ja kehittämistoiminnan työelämälähtöisyyden parantaminen. Työelämälähtöisyyden kehittämistä toteutetaan erityisesti verkoston toimijoiden, yritysten ja 3. sektorin yhteisillä projektioppimisympäristöillä. Projektioppimisympäristöjen avulla käytännön tieto siirtyy suoraan yritysten, 3.sektorin ja oppilaitosten välillä. Monialaisia oppimisympäristöjä toteutetaan hankkeen aikana vähintää 20. - Sosiaalisen kampuksen tavoitteena on koulutuksesta työelämään siirtymisen nopeuttaminen kehittämällä uudenlainen palvelumanagerointiverkosto toimijoiden välillä. Palvelumanageroinnin näkökulma on oppilaitostasosta ja organisaatiorajoista riippumaton. Manageroinnin pääperiaatteena on asiakas- ja tarvelähtöisyyden huomioiminen niin yksittäisen henkilön kuin yritysten näkökulmasta

Tuotokset: 

Laaja-alainen ja moniammatillinen palvelumanagerointiverkosto, joka toimii Pohjois- ja Kaakkois-Satakunnassa.

Totetuttamisaika: 
01.01.2015 - 31.12.2017
Rahoittaja: 
Keski-Suomen ELY-keskus