ALL IN

Satakuntaan synnytetään uusi toimintaympäristö, kaikille opiskelijoille yhteinen yrityskiihdyttämö. Kehittäminen tehdään yhteistyössä jalostamalla olemassa olevia malleja. Korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille luodaan yhteinen mentoriverkosto. Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille. Yhteinen yrityskiihdyttämö edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä, tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, vähentää keskeyttämisiä ja kasvattaa opiskelijoiden aktiivista sekä realistista asennetta. Nämä hyödyt on mahdollista saavuttaa nykyresursseilla. ESR -hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hanketta koordinoi Samk ja osatoteuttajina ovat Sataedu, Winnova, Diak sekä Turun yliopisto.

Tavoitteet: 

Hankkeen tavoitteena on perustaa Satakuntaan kaikkien alueen oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäinen toiminta juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluilla ja ammattioppilaitoksilla tulee olemaan yhteinen mentoriverkosto. Satakuntaan synnytetään useita vuosittain toteutettavia opiskelijoille suunnattuja yrittäjyystapahtumia, jotka edistävät sekä sisäistä että ulkoista yrittäjyyttä. Yrittäjyyteen kasvaminen ammatillisissa oppilaitoksissa rakennetaan kolmiportaiseksi: 1) oppilaitoksen omat pakolliset yrittäjyysopinnot kaikille opiskelijoille 2) oman liikeidean työstäminen mentorien tukemana (edellyttää kiihdyttämösopimusta) 3) oman yrityksen kehittäminen mentorien tukemana (edellyttää y-tunnusta). Hankkeen tavoitteena on myös saada näkemys opiskelijoiden yrittäjyyshalukkuudesta. Tämän perusteella voidaan tehdä volyymin mukaisia suunnitelmia pitkäkestoisille yrittäjyyden edistämistoimille

Tuotokset: 

Hankkeen tuloksena Satakuntaan on perustettu kaikkien alueen oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäinen toiminta on juurrutettu kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluilla ja ammattioppilaitoksilla on yhteinen mentoriverkosto. Satakuntaan on syntynyt useita vuosittain toteutettavia opiskelijoille suunnattuja yrittäjyystapahtumia, jotka edistävät sekä sisäistä että ulkoista yrittäjyyttä. Yrittäjyyteen kasvaminen on ammatillisissa oppilaitoksissa rakennettu kolmiportaiseksi: 1) oppilaitoksen omat pakolliset yrittäjyysopinnot kaikille opiskelijoille 2) oman liikeidean työstäminen mentorien tukemana (edellyttää kiihdyttämösopimusta) 3) oman yrityksen kehittäminen mentorien tukemana (edellyttää y-tunnusta). Hankkeen tuloksena on myös saatu näkemys opiskelijoiden yrittäjyyshalukkuudesta. Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille. Yhteinen yrityskiihdyttämö edistää opiskelijoiden työelämään siirtymistä, tehostaa ammatillisen koulutuksen läpäisyä, vähentää keskeyttämisiä ja kasvattaa opiskelijoiden aktiivista sekä realistista asennetta.

Totetuttamisaika: 
01.09.2015 - 28.02.2018
Rahoittaja: 
Keski-Suomen ELY-keskus