Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

YTOläpsy

Akaa: 01.01.2017
Loppuu: 31.12.2017
Rahoitus: Opetushallitus

YTOläpsy -hankkeessa luodaan koulutusmalleja yhteisten tutkinnonosien suorittamiseen ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaisen suunnitelmaa noudattaen. Kehittämällä asiakaslähtöisiä ratkaisuja, parannetaan läpäisyä useilla ammattialoilla ja lisätään ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta. Digitaalinen polku mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja aikuisten etenemisen ammatilliseen koulutukseen. Hanketta toteuttaa lisäksi WinNova, Kankaanpään opisto, Sedu, Suomen yrittäjäopisto ja Järviseudun ammatti-instituutti. Rahoittajan on OPH.

Tavoitteet

1. Toimintamalli YTO:jen suorittamiseen VALMA-opinnoissa tai työpajalla. Helpottaa tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden läpäisyä sekä ilman perustutkintoa olevan nuorten hakeutumista ammatilliseen koulutukseen. 2. Digitaaliset ratkaisut YTO:jen suorittamiseen 3. Osaamisperusteisten ohjaus- ja opetusmenetelmien soveltaminen ja kehittäminen YTO-aineiden suorittamisessa 4. Toimintamallit heikon luku-, kirjoitus-, ja numerotaidot omaaville ja jatko-opintopolkujen vauhdittuminen

Tulokset

Osaamisperusteiset YTO-opetuksen ja ohjauksen toimintamallit
Ajasta, paikasta ja tutkinnosta riippumaton digimateriaali osana laajempaa tarjotinta
Ammattitutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden YTO-pilotoinnit
Hankkeen tulokset arvioidaan (lähtötilanne vs. lopputulos) ja hyvät käytännöt otetaan osaksi organisaatioiden opetus- ja ohjausprosessia.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen