Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Voimavara – työkykyä uuteen ammatilliseen koulutukseen

Alkaa: 01.09.2019
Loppuu: 31.05.2021
Rahoitus: Keva

​Hankkeessa luodaan ennaltaehkäisevä työkykymalli vastaamaan ammatillisen koulutuksen uusia haasteita ja toimintaympäristöä. Kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö ja hankkeessa kehitetään keinoja vähentää heidän työnsä kuormittavuutta.

Tavoitteet

Hankkeen muutostavoitteena on ennaltaehkäisevän työkykymallin luominen vastaamaan ammatillisen koulutuksen uusia haasteita ja toimintaympäristöä. Alatavoitteina on uusien keinojen mallintaminen: 1. Ketterän mallin luominen työterveyspsykologin palvelujen hyödyntämiseksi. 2. Ryhmäkohtaisen Voimavara-sparrauksen mallin kehittäminen. Ennaltaehkäisevä malli ei ole työnohjausta eikä koulutusta vaan voimavarojen kehittämistä ja ratkaisumallien löytämistä yhdessä. 3. Laajemman työhyvinvointimittauksen suunnittelu ja toteutus

Tulokset

Tuloksena on opettajien ja ohjaushenkilöstön ennakoivan
työkykyjohtamisen malli:
1. Ketterä ohjausmalli työterveyspsykologin palveluiden piiriin
akuuttien kuormitustilanteiden osalta.
2. Voimavara-sparrausmalli ryhmille työkyvyn ylläpitämiseksi ja
parantamiseksi.
3. Laajempi työhyvinvointikysely sekä tulosten analysointi- ja
käsittelymalli
Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2020 ja sovellettavissa
valtakunnallisesti muiden koulutuksen järjestäjien sekä julkisen
sektorin toimijoiden osalta.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen