Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon

Alkaa: 01.04.2020
Loppuu: 31.03.2023
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hankkeen (ESR) tavoitteena on vahvistaa kotihoidon palvelukseen valmistuvien opiskelijoiden ja kotihoidossa työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä ja muutoskyvykkyyttä sekä lisätä kotihoidon työn veto- ja pitovoimaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä Samkin (koord.), Tamkin, Sataedun sekä SASKYn kesken.  

Tavoitteet

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotihoidon palvelukseen valmistuvien opiskelijoiden ja kotihoidossa työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä ja muutoskyvykkyyttä sekä lisätä kotihoidon työn veto- ja pitovoimaisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään osaan seuraavien osatavoitteiden mukaisesti: 1. Vahvistaa opiskelijoiden sekä kotihoidon ammattilaisten osaamista ja muutoskyvykkyyttä sisältäen valmiudet uudenlaisten palveluiden kehittämiseen omassa työssä. 2. Kehittää kotihoidon työn erityispiirteet huomioivia työn tekemisen tapoja ja työn organisoinnin käytäntöjä. 3. Tuottaa mentorointimalli ja laatia mentorointiopas alalle valmistuvien opiskelijoiden, kotihoidon ammattilaisten ja esimiesten käyttöön. 4. Toteuttaa kotihoidon ammattilaisten työuran rakentamisen ja hallinnan malli toimenpiteiden, ideoiden, oppien, kokemuksien ja palautteiden pohjalta.

Tulokset

Lyhyen aikavälin vaikutukset: - Hankkeen aikana tuotetaan uudenlaisia toimintatapoja eri asteiden opiskelijoiden, kotihoidon työntekijöiden ja esimiesten välille

Pitkän aikavälin vaikutukset: - Kotihoidon vetovoima ja pitovoima lisääntyvät opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa - Kotihoidon ammattilaisten osaaminen ja muutoskyvykkyys lisääntyy sekä uudenlaisten palveluiden kehittämiseen tarvittavat valmiudet vahvistuvat - Kotihoidon työn erityispiirteet huomioivat työn tekemisen tavat ja työn organisoinnin käytännöt kehittyvät - Kotihoidon ammattilaisten ja esimiesten sekä alalle valmistuvien opiskelijoiden käytössä on mentorointimalli ja mentorointiopas - Kotihoidon ammattilaisten ja alalle valmistuvien sekä heitä ohjaavien ammattilaisten käytössä on työuran rakentamisen ja hallinnan malli.

Lisätietoja hankkeesta

Anne Spets

lehtori
Sosiaali- ja terveysala
+358 40 199 4181
Harjavalta, Myllykatu 10

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen