Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

TyöVoima

Alkaa: 01.08.2020
Loppuu: 31.12.2022
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

​Avustuksella Sataedu kehittää jatkuvaa oppimista osana kuntakokeiluja. Keskeisinä toimenpiteinä ovat tehostettu ohjaus
työvoimakoulutukseen hakeutumisen edistämiseksi, koulutuksen aikaiset tukitoimet sekä työnhaun ja työllistymisen
edistäminen.
Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta, tukea koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista sekä helpottaa osaavan
työvoiman saamista toimialoilla, joilla on työvoimapulaa.
Lisäksi hanke tukee työllisyyden Porin ja Kokemäen kuntakokeiluja.

Tavoitteet

Tavoitteena on 1. Yhteistyömallin luominen: oppilaitos, työllisyydenhoito, kuntakokeilu 2. Työvoimakoulutuksen hakeutumisen tehostaminen 3. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden lisääminen (HOKS, ohjaus- ja tuki) 4. Työllistymisen tuki, työllisyysasteen nosto ja työllistymisen kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteiden saavuttaminen

Tulokset

Hankkeen tuloksena:
1. syntyy uudenlainen yhteistyömalli oppilaitosten, työllisyydenhoidosta vastaavien tahojen ja TE-palveluiden välille.
2. Työvoimakoulutuksen hakeutuminen tehostuu
3. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus lisääntyy ja koulutukseen osallistuvien HOKS-prosessin laatu paranee ja
työvoimakoulutuksen ohjaus- ja tukitoimet mallinnetaan osaksi HOKS-prosessia
4. Työllisyysaste nousee ja kohtaanto-ongelma helpottuu
Hankkeen avulla kohderyhmän asiakkaat saavat henkilökohtaista ohjausta osaamistarpeensa kartoittamiseen, oman
koulutus- ja työllistymispolkunsa suunnittelemiseen ja toteutukseen. Asiakkaiden työllistymismahdollisuudet paranevat, ja
työnantajien kohtaaminen helpottuu työnhaun esteiden poistuessa.
Kuntakokeilussa mukana olevan henkilöstön tietoisuus koulutusvaihtoehdoista ja HOKS-prosessista paranee. Oppilaitosten
tietoisuus asiakkaiden työllistymistä ja työllistämistä tukevista palveluista lisääntyy

Lisätietoja hankkeesta

Minna Ranta

Opinto-ohjaaja
Hakija- ja opiskelijapalvelut
+358 40 199 4161
Ulvila, Yhdystie

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen