Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Työelämä ja teknologia

Alkaa: 01.11.2019
Loppuu: 31.12.2021
Rahoitus: Opetushallitus

Työelämä ja teknologia –hankkeessa jatketaan työelämän digitutor –mallin (OOODi-hanke) kehittämistä ja jalkauttamista uusille koulutusaloille sekä uusille koulutuksenjärjestäjille. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämän digiosaamista. Hankkeessa hyödynnetään teknologian ja digitaalisuuden tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia digitutor -opiskelijan ohjauksessa, oppimisessa, osaamisen kerääntymisessä ja arvioinnin keräämisessä sekä kehitetään digitutorille valmennuspolkua. Työelämässä tarvitaan osaajia, joilla on myös laaja ja ajantasainen teknologinen osaaminen. Tuetaan ja vahvistetaan opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien digipedagogista osaamista. Hankkeen avulla tuetaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteisöllisyyttä ja kehitetään joustavia oppimispolkuja Digitutor opiskelijoille. Opiskelija voi hyödyntää Digitutor -toimintaa apuna työllistymiselleen.​​​Hanketta koordinoi Gradia ja verkostossa on Sataedun lisäksi Omnia, Redu, Sampo, Osao, SSKKY, Turun kristillinen opisto, Turun ammatti-instituutti ja Salpaus.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa ja juurruttaa työelämän Digitutor-mallia uusille koulutusaloille ja uusien koulutuksenjärjestäjien käyttöön ja viedä digiosaamista opiskelijoiden avulla työelämään, oppilaitoksiin, yhdistyksiin, seuroihin yms. Työelämän digitutor-mallin avulla vahvistetaan työelämän ja koulutuksenjärjestäjän yhteistyötä ja osallistetaan työelämää jatkokehittämään digitutor-mallia ja uudenlaisia oppimisympäristöjä. Tulevaisuudessa Digitutorit ja digitutor-mallin käyneet opiskelijat voisivat olla apu digitaalisten kansalaistaitojen kehittämiseen ja he voisivat antaa erilaisten digisovellusten kuten Skypen, whatsapp-videopuhelun tai muun välineen avulla apua kenelle tahansa opiskelupaikastaan riippumatta. Näin useammalla digivälineitä tai -ohjelmia käyttävällä ja apua tarvitsevalla olisi mahdollisuus oppia esimerkiksi hoitamaan viranomaisasiointinsa ajasta ja paikasta riippumattomilla sähköisillä palveluilla. Jo nyt kauempana haja-asutusalueilla asuvat ja ikääntyvämpi väestö tarvitsee apua ja digitukea sähköisten palveluiden kuten viranomaispalvelut, pankkiasioinnit kanssa

Tulokset

Hankkeen kehittämistyönä on syntynyt jatkokehitetty, parannettu malli digitutortoiminnasta. Malli tunnetaan valtakunnallisesti ja sen on helppo ottaa käyttöön.

Työelämän digitutor –mallin suorittaneet opiskelijat, yhteistyöyritysten määrät ovat hankkeessa selkeitä mittareita, joiden avulla mitataan hankkeen toimivuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Hankkeessa arvioidaan koulutettavan yhteensä 100 digitutoria kahdessa vuodessa.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen