Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Talent Hub Robotics

Alkaa: 01.01.2020
Loppuu: 31.08.2022
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

​ESR-hanke vastaa tarpeeseen lisätä kansainvälisten osaajien työllistymistä Satakunnan kärkitoimialoille robotiikkaan, automaatioon ja tekoälyyn. Osaajapula Robocoast-yritysklusterissa ja teollisuudessa on merkittävä. Työperusteinen maahanmuutto ja kansainvälisten osaajien houkuttelu ja integrointi alueen yrityksiin on keskeistä alueen elinvoiman näkökulmasta.Hanketoteuttajien verkostoa koordinoi Prizztech ja osatoteuttajina Sataedu sekä WinNova. Yhteistyöverkostossa ovat keskeiset toimijat ja yritykset Satakunnasta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on: 1) Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa 2) kansainvälisten osaajien työllisyyden ja rekrytoinnin lisääminen alueella alentamalla yritysten kynnystä rekrytoida kansainvälisiä osaajia 3) Talent hub toiminnan rakentaminen ja juurrutaminen. 4) Ekosysteeminä toimivan verkoston rakentuminen, jonka tavoitteena on kansainvälisten osaajien houkutteleminen alueen yrityksiin ja integroiminen alueelle sekä työyhteisöihin

Tulokset

Hanke tukee työvoiman liikkuvuutta ja tehostaa kansainvälisten osaajien nopeaa integrointia satakuntalaiseen työelämään. Keskipitkällä aikavälillä tämä tukee yritysten kasvua ja vaikuttaa myönteisesti myös alihankintaverkos-toon ja lisää kasvua muillakin toimialoilla.

Tuloksina on:
- vakiintunut Talent hub -toiminta (erityisesti robotiikan, automaation ja tekoälyn osaajatarpeita palvelemaan)
- yritykset saavat osaavaa työvoimaa kansainvälisistä osaajista.
- vahvistunut alueen mielikuva, joka houkuttelee osaajia
- International talent mentoring – pilotteihin osallistuu 160 kansainvälistä osaajaa, joille on tavoitteena löytää työpaikka alueen yrityksistä. Valmennuksen tuloksena myös työyhteisöt kehittyvät ja niiden diversiteetti kasvaa.
- Soft landig- & integration palvelut tukevat entistä paremmin kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä integroitumista alueelle.
Hankkeessa muodostuva yritysten ja palveluntuottajien verkosto kehittyy hankkeen tuloksena kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa ja integroinnissa. Mukana olevat palveluntuottajat ymmärtävät paremmin sekä kansainvälis-ten osaajien sekä yritysten tarpeista ja kykenevät kehittämään vaikuttavampia palveluita. Mukana olevat yritykset kehittyvät kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa ja oppivat tuntemaan heille tarjolla olevia palveluita. Näin yritykset pystyvät helposti ohjaamaan kansainvälisen osaajan talent hubin palveluiden pariin ja ulkomaisen osaajan integrointi tehostuu.

Lisätietoja hankkeesta

Jaana Mäki

lehtori
Monikulttuurisuus- ja kielikoulutus
+358 40 199 4883
Rauma, Karjalankatu 10

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen