Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

TAIMI – taide, hyvinvointi ja toimijuus sote-alalla

Alkaa: 01.01.2018
Loppuu: 31.07.2019
Rahoitus: Taiteen edistämiskeskus

​Hankkeen lähtökohtana on tuottaa ikäihmisille tasavertainen mahdollisuus kulttuurista nauttimiseen ja sen tuottamiseen – oli heidän fyysinen kuntonsa tai asumispaikkansa mikä tahansa. Kulttuurinen asiakastyö taiteen keinoin vahvistaa tutkimusten mukaan asiakkaiden hyvinvointia ja toimijuutta sekä parantaa henkilökunnan työhyvinvointia. Hanke toteutetaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän hyvinvointialan sekä Satakunnan maakunnan sotealan (erityisesti vanhuspalvelut)  toimesta yhteistyössä taiteen ammattilaisten kanssa. Taiteen ammattilaiset välittää Kallo Works palvelumuotoilun työpajojen tarpeiden mukaisesti. Kallo Works on yhteistyökumppani, jonka verkostoista löytyy monen taiteenalan ammattilaisia.   

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on: 1. toteuttaa palvelumuotoilun työpajoja osana vanhuspalveluja 2. kehittää toimijoiden välistä vuorovaikutusta 3. juurruttaa taide- ja kulttuuritoiminta osaksi vanhuspalveluja 4. lisätä taiteen ja kulttuurin saatavuutta myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin (vammaispalvelut jne.)

Tulokset

Konkreettisia tuloksia ovat palvelumuotoiluprosessit sekä tuotokset. Samalla hankkeen aikana Kallon hyvinvointia edistävän taiteen välittäjäportaan agentuurimalli rakentuu tarpeita vastaavaksi ja taiteilijoilta tilattavat kokonaisuudet ovat tuotteistettavissa siihen suuntaan kuin sote-kentän tarpeet ovat.

Välittömiä vaikutuksia ovat asiakkaiden hyvinvoinnin paraneminen. Hankkeen myötä sekä hoitotyön että kulttuuritoimijoiden sosiokulttuurinen ymmärrys ja asenteet kehittyvät. Luovuus nähdään osana kaikkien työnkuvaa ja kulttuuri mielletään laajemmaksi kuin korkeakulttuuri. Prosessi on tärkeämpää kuin päämäärä, eikä kulttuuri ei ole vain erityinen hetki, vaan osa arkea. Tuloksena tavoitellaan myös sitä, ettei kulttuuri ei vain erillinen osa sotea, vaan läpäisee koko soten.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen