Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

SIMU – simulaatiot oppimisen kehittäjänä

Alkaa: 01.03.2023
Loppuu: 31.12.2023
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

​Sataedun strategisena tavoitteena on olla edelläkävijä tulevaisuuden oppimisympäristöissä ja pedagogisessa kehittämisessä, jossa otamme huomioon digitaalisuuden ja asiakaslähtöisyyden.  Simulaatiot ja erilaiset digitaaliset ratkaisut antavat mahdollisuuksia opiskella turvallisesti tilanteita ja työprosesseja, joita ei voida todellisuudessa juuri harjoitella. SIMU-hankkeessa levitetään menetelmää myös muille Sataedun opintoaloille sekä kokeillaan, miten sitä voisi soveltaa eri alojen opetuksessa. Lisäksi hyvinvointialalla kokeillaan simulaatio-opetuksen määrän lisäämistä siten, että pilotoitavassa koulutuksessa 50 % toteutetaan simulaatioiden avulla. Hanke rahoitetaan REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

Tavoitteet

Tavoitteina on: 1. Simulaatio-oppimisen monialainen soveltaminen ja kehittäminen Simulaatio-oppimista levitetään ja kehitetään hyvinvointialan lisäksi muilla koulutusaloilla. Lisäksi simulaatio-opetusta kokeillaan hyvinvointialan koulutuksessa 50 %/ 50% mallilla osana opetusta. 2. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen osana simulaatio-oppimista Opintoalojen piloteissa hyödynnetään erilaisia digitaalisia ratkaisuja, kuten VR/AR-lasit, erilaiset verkkoympäristöt (esim. Thinglink ja 360-kuvat), monitorit ja kamerat. Hankkeessa toteutetaan 3 kpl verkkosimulaatiopilottia.

Tulokset

Hankkeesta syntyy konkreettisina tuotoksina:
- 9 eri alojen simulaatiopilottia
- 3 hyvinvointialan verkkosimulaatiopilottia
- simulaatio-ohjaajien koulutus
- julkaisu simulaatio-oppimisen toteutusmalleista ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä
- työpajat tulosten käyttöönotosta hyvinvointialan opettajille sekä erikseen muiden alojen opettajille (yhteensä 2
työpajaa)
- podcast-jakso simulaatio-opetuksesta

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen