Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Siltoja siirtymiin

Alkaa: 01.10.2018
Loppuu: 31.12.2020
Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeessa luodaan kokonaisvaltainen malli sujuvista siirtymistä valmistavaan/ammatilliseen koulutukseen hakeutumisvaiheesta aina siirryttäessä valmasta ammatilliseen koulutukseen. Sujuvilla siirtymillä lisätään maahanmuuttajien ja muiden aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen ja lyhennetään opiskeluaikoja. Hanketta hallinnoi Sataedu ja verkostossa ovat mukana WinNova, Tredu, Vamia ja EduVamia. ESR-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tavoitteet

Päätavoitteena on siirtymävaiheiden sujuvoittaminen valmistavan koulutuksen, ammatillisten opintojen ja työelämän välillä. Sujuvilla siirtymillä lisätään maahanmuuttajien ja muiden aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, lyhennetään opiskeluaikoja ja pidennetään työuraa. Siirtymävaiheiden haasteiden ratkaisut vähentävät kokonaisprosessin kestoa ja nopeuttavat työllistymistä. Konkreettisina tavoitteina on: Tavoite 1. Kehittää siirtymävaiheiden malleja eli siltoja seuraaviin vaiheisiin: a)Mallit hakeutumisvaiheesta valma-opintoihin ja/tai ammatilliseen koulutukseen b)Mallit valma-opinnoista ammatilliseen koulutukseen Tavoite 2. Polutus-työkalu uraohjauksen tueksi Hankkeessa luodaan ennakoiva, opiskelijoiden siirtymävaihe-valmiuksia kartoittava työkalu, jonka perusteella osa-taan hyvissä ajoin ohjata opiskelijat sopivien, hankkeessa luotujen tukimuotojen (=siltojen) piiriin. Tavoite 3. Sujuva yhteistyö toimijoiden välille Siltojen rakentaminen edellyttää sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on synnyttää hyvää ja kehittävää yhteistyötä: a) hakeutumisvaiheessa kotokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välille b) valman ja ammatillisen koulutuksen välille, kun toimijat ovat organisaation eri yksiköistä

Tulokset

Tuloksena on kokonaisvaltainen malli sujuvista siirtymistä hakeutumisvaiheesta valmaan ja ammatillisiin opintoihin. Kohderyhmän osaaminen ja oppimisvalmiudet parantuvat, keskeyttämiset ja syrjäytyminen vähenevät, urapolut nopeutuvat ja yksilöllisyys mahdollistuu aiempaa paremmin.

Työllistyminen lisääntyy ja oman paikan löytäminen yhteiskunnassa helpottuu.

Hankkeella on vaikutusta opettajien ja uraohjaajien osaamisen kehittymiseen uusien työkalujen sekä kokeilukulttuurin omaksumisen kautta.

Konkreettisina tuloksina ovat:
- Kartoitusten tulokset
- kokeilujen tulokset
- kuvaukset silloista eli siirtymiä sujuvoittavista käytännöistä (levitettäviä, valtakunnallisia, mallinnettuja, kuvattuja ja omaan organisaatioon juurrutettuja)
- Polutus-työkalu, johon kehitetyt mallit kootaan.

Lisätietoja hankkeesta

Jaana Mäki

lehtori
Monikulttuurisuus- ja kielikoulutus
+358 40 199 4883
Rauma, Karjalankatu 10

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen