Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

SATAMOVE 4

Akaa: 01.06.2016
Loppuu: 30.05.2019
Rahoitus: Erasmus+ KA1

​SATAMOVE 4 mobilities continue SATAMOVE 2 and SATAMOVE 3 projects' good practices. Our goal is still to improve students' graduation and to increase their possibilities to get employed in Finland and in Europe, by executing high quality, min. 5 weeks' internship with such a partners, who are familiar with our internship's content and way of assessment,  throughout our Learning Agreement.5-10 weeks' internship consist of the orientation period of the recieving organisation, tutoring action during the whole period, work practise, continuing self evaluation by means of blog writing, intermediate- and final evaluation by means of work place tutor and the culture visits by the partner organisation.Our participating students are 18 years old, motivated and target oriented young adults. During the next school year, following study fields will participate in this project with next amount of students: Hair & Beauty 8, Audio-Visual 8, Car Mechanic 8, Logistics 2, Electricity 8, Shoemaker 4, Construction 2, Tourism 2, Hotel- and Catering 8, Business 2, Photograph 4, Animation 4, Graphic Design 4,  Social and Health Care 8, Craft and Skills 2. In total 74 mobilities. Regarding our 14 days' expert mobilities, 4 mobilities are from Social  Health care sector to Germany and 2 mobilities to from education technology to Spain and Germany. Since our organization was reformed in the beginning of 2017, we are eager to find new know-how to our executive board members. For that reason we are cooperating with organizations similar to FI AMKE, AoC in UK and MBORaad in the Netherlands. Both organizations are familiar with Sataedu  throughout E+ KA2 project and EUproVET. Those two organizations have more than 100 VET providers as their members, so we are sure that our topics will be met during the periods.The subjects during the period are pedagogical and organization management, quality management, HR and finance management. Periods are planned so that 3 persons will move to AoC targets and during the other mobility period 2 persons to MBORaad. ​

Tavoitteet

SATAMOVE 4 liikkuvuuksilla jatketaan SATAMOVE 2 ja SATAMOVE 3 hankkeissa toteutettuja hyviä käytänteitä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden valmistumista sekä lisätä valmistuvien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia Suomessa ja Euroopan alueella toteuttamalla laadukas, min. 5 viikon opintojakso sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka tuntevat jaksojemme sisällöt ja arviointitavat oppimissopimuksemme (LA) kautta.

Tulokset

5-10 viikon jakso koostuu vastanottavan organisaation perehdytysjaksosta, koko jakson kattavasta tutortoiminnasta, työssäoppimisesta, jatkuvasta itsearvioinnista blogikirjoituksen kautta, väli- ja loppuarvioinnista kohteen yhteyshenkilön sekä työpaikan edustajan kautta sekä partnerikoulun järjestävistä kulttuurimatkoista (1-2 kpl) lähialueille.

Osallistuvat opiskelijat ovat 18 vuotta täyttäneitä, oman alansa motivoituneita ja päämääränsä tuntevia nuoria aikuisia. Hankkeeseen osallistuu seuraavan lukuvuoden aikana seuraavat opintoalat ja määrät : Hius ja Kauneus 8, AV 8, Autoala 8, Logistiikka 2, Sähkö 8, Jalkine 4, Rakennus 2, Matkailu 2, HoRaCa 8, Liiketalous 2, Valokuvaus 4, Animaatio 4, Graaffinen suunn. 4, SoTe 8, Käsi- ja Taide 2. Yhteensä opiskelijaliikkuvuuksia 74kpl.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen