Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Satakunta DigiHealth

Alkaa: 01.01.2019
Loppuu: 31.08.2022
Rahoitus: Satakuntaliitto

Hankkeen päämääränä on luoda Satakuntaan digitaalisten palveluiden
ja hyvinvointiteknologian osaamis-, innovaatio- ja kehittämisverkosto, jonka avulla luodaan satakuntalaisista sosiaali- ja terveyspalveluista digitaalisuuden edelläkävijöitä. Hankkeessa toteutetaan
digitaalisiin palveluihin ja hyvinvointiteknologiaan liittyviä kokeiluja yhteistyössä teknologiayritysten ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä sote-toimijoiden tietoisuutta kehitteillä ja
markkinoilla olevista digitaalisista palveluista ja teknologioista, verkoston
toiminnasta sekä uusimmasta tutkimustiedosta. EAKR-hanketta koordinoi Prizztech ja verkostossa ovat TTY, Samk, Sataedu ja WinNova.

Tavoitteet

Sataedun kannalta tavoitteena on oman osaamisen ja koulutuksen kehittäminen vastaamaan jatkuvasti uudistuvia hyvinvointiteknologian työelämän tarpeita erityisesti digitalisaation nopea kehittyminen huomioiden. Sataedu tuo DigiHealth –ekosysteemiin hyvinvointiteknologian moniammatillisen osaamisen, tiedonkeruun prosessit sekä omat toimijaverkostot teemaan liittyen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy osaamisen jatkuvan kehittämisen testattu toimintamalli ja sitä tukevat käytännön menetelmät. Osaamisen jatkuvan kehittämisen malli ottaa
huomioon hyvinvointiteknologian tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä teknologiayritysten uudet hyvinvointia edistävät ratkaisut. Malli varmistaa toisen asteen koulutuksen
pysymisen kehityksessä mukana. Malliin rakennetut käytännön menetelmät auttavat osaamisen soveltamisessa ja jalkauttamisessa toiselle asteelle.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen