Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Satakunda är svensk

Alkaa: 01.08.2018
Loppuu: 30.07.2019
Rahoitus: SKiB Svenska kulturfonden i Björneborg

​En valfri lärokurs med ett speciellt lokalt språk- och kulturkunskapliga syfte (1kr) i det andra inhemska språket svenska för yrkesinriktade grundexamen.

Tavoitteet

Målet för projektet är att skapa en valfri lärokurs med diversifierad läromaterial med ett speciellt lokalt språk- och kulturkunskapliga syfte (1kr) i det andra inhemska språket svenska för yrkesinriktade grundexamen. Lärokursen ska fungeras både i grupp- och individuell undervisning. I den nationella läroplanen är ett lärningsfokus i frivilliga lärokurser att "studeranden förstår betydelsen av båda nationella språk och kulturer i kulturellt mångsidig Finland". Projekten ska hantera detta fokus med en särskild betoning på landskapet Satakunta. Bedömningen läggar vikt på studerandes medevetande och förståelse över det svenska språket i Finland och i Norden, och kännedom i språkliga rättigheter och förpliktelser i Finland. Materialet skulle vara i bruk i åtminstone tre läsår.

Tulokset

Materialet för lärokursen konsisterar av åtta temor med samhörande uppdrag. Materialet fungerar som a) en ram för klassrumsundervisning och b) en nätstudiehelhet. Ytterligare utfärdas en undervisningsupplevelse i form av ett besök till Satakunta Museet. Materialet skapas som text och bearbetas vidare till multimodalt videoform. Det färdiga, visuellt högklassiga läromaterialet publiceras i nätet för det första för Sataedu och Satakunta Museet bruk så att läraren a) används materialet i klassrumsundervisning eller b) styr studerandes lärande obundenav tid och plats. Dessutom ska en smakbit av materialet produceras med en marknadsföringsavsikt till språk- och samhällskunskapundervisning i Satakunta grundskolorna.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen