Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Satakati

Alkaa: 15.03.2021
Loppuu: 31.12.2022
Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö

​Satakunnan kuntien ja Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteishankkeen tavoitteena on parantaa kotona asuvien ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja mahdollistaa ikäihmisten läheisten saumattomampi osallistuminen sekä tiedonsaanti teknologian avulla ja vapauttaa näin sote-ammattilaisten resurssia käytettäväksi siellä missä teknologiset ratkaisut eivät riitä palveluntarpeen täyttämiseksi ja luoda alueellisesti yhtenäinen toimintamalli (Satakunnan KATI-toimintamalli) ikäihmisten kodissa asumisen tukemiseksi teknologian avulla. Hanke on osa STM:n KATI-ohjelmaa.Hankkeen toteutus (budjetti) jakautuu karkealla tasolla neljään pääluokkaan; sote-ammattilaisten muutostukeen (40%), ikäihmisten läheisten tukemiseen (5%), hankeen hallintoon (15%) ja teknologiaratkaisujen käyttöönottoon (40%). Hanketta koordinoi Euran kunta.  

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen