Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Raskaan sarjan osaajat

Akaa: 01.08.2013
Loppuu: 31.12.2014

Tavoitteet

Hankkeen- päätavoitteena on raskaskalustomekaanikan osaamisen ja laadun kehittäminen. Alatavoitteita ovat: 1) Raskaskalustomekaniikan koulutuksen työelämälähtöisyyden varmistaminen 2) Raskaskalustoyritysten kehittämistarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen erityisesti laadunhallinnan näkökulmasta 3) Oppilaitosten ja alan yritysten verkostoituminen Hanke vahvistaa raskaskalustomekaanikon koulutuksen työelämälähtöisyyttä, tuottaa tietoa yritysten kehittämistarpeista sekä lujittaa alan verkostoja alueellisesti sekä valtakunnallisesti

Tulokset

Konkreettiset tulokset ovat:
- työelämälähtöisemmät opetussuunnitelmat sekä täydennyskoulutuksen kehittäminen
- yritysten kehittämistarpeiden kartoitus erityisesti laadunhallintaan liittyen
- kehitystoimenpiteet yrityksissä
- oppilaitosten ja raskaskalustoalan toimijoiden verkostoituminen
Hankkeen tuloksia hyödynnetään koulutussuunnittelussa, yrityksille tarjottavissa kehittämispalveluissa sekä osana
organisaation toimintaa hankkeen jälkeen.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen