Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

PrepSec​

Alkaa: 01.01.2020
Loppuu: 31.12.2020
Rahoitus: Työsuojelurahasto

Tampereen yliopisto yhteistyössä Tamkin kanssa on saanut rahoitusta ammatillisten opettajien turvallisuusvalmiuksien kehittämiseksi. Hankkeen verkosto koostuu ammatillisista koulutuksenjärjestäjistä.  Pilottialoina ovat sote- ja logistiikka-alat sekä verrokkina liiketalousala (kustakin 8-10 opettajaa mukana selvityksessä).Hankkeessa selvitetään opettajien tietoja ja taitoja oppilaitosturvallisuuteen liittyen (uhkaavien tilanteiden kohtaamiset opetustyössä, opiskelijoiden erilaiset elämänhallinnalliset haasteet, monikulttuurisuuden tuomat haasteet sekä työpaikkakiusaaminen ja häirintä). Myös ammatillisen koulutuksen reformin myötä tulleet muutokset heijastelevat turvallisuuden hallintaan, kun oppimisympäristöt ja koulutustavat ovat monipuolistuneet.Hankkeessa kehitetään ratkaisukeskeisesti käytännöllisiä toimintamalleja, joiden avulla ammatillisilla opettajilla on paremmat valmiudet kohdata ja hoitaa arjessa tapahtuvia turvallisuushaasteita.Sataedu toimii selvityksessä informanttina, hyödyntää osallistumisen kautta saatua kokemusta ja tietoa sekä saa käyttöönsä oppilaitoskohtaiset tulokset opettajien tiedollisista ja taidollisista turvallisuusvalmiuksista. Lisäksi Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan tutkijat tukevat tulosten käsittelyä ja kehittämistä organisaatiossa.  

Lisätietoja hankkeesta

Tapio Hemiä

laatupäällikkö
Sisäinen tarkastus
+358 40 199 4202
Kankaanpää, Alpinkatu 12

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen