Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Parvessa parempi

Akaa: 01.11.2016
Loppuu: 31.12.2017
Rahoitus: Opetushallitus

​Hankkeessa testataan ja valitaan käyttöön erilaisia osallistavia menetelmiä ja työkaluja, joilla oppilaitoksessa koottua hyvinvointitietoa voidaan yhteisesti käsitellä ja jalostaa hyvinvointityön suunnittelua varten. Kehitetään ja uudistetaan oppilaitoksen vapaa-aikatoimintaa, tutor- ja opiskelijakuntatoimintaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Panostetaan alumni- ja ryhmäytymistoimintaan sekä opettajien kouluttamiseen uuden opettajuuden, osaamisperusteisuuden ja luotsaamisen näkökulmasta. Hanketta rahoittaa OPH ja hallinnoi KPedu. Verkostossa on mukana Sataedun lisäksi Kaustisenopisto ja PKKY sekä yhteistyökumppanina SAKU ry.Tavoitteet: 

Tavoitteet

Sataedussa erityisenä tavoitteena on hyvinvoinnin raportoinnin mallin kehittäminen ja laajentaminen. Malli toimii raamina prosessille, jossa motivoidaan, opetetaan ja vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta, kohtaamista ja kiinnittymistä sekä verkostoitumista. Lisäksi tavoitteena on: - opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kiinnittymisen vahvistuminen uudenlaisen tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan avulla - vertaistuen ja yhteisöllisyyden hyödyntäminen koulutuspolun vaiheissa -vapaa-aika- ja alumnitoiminnan kehittäminen yhdessä opiskelijoiden kanssa -Kouluttaminen ( ryhmäytyminen, opettajuuden muutos, luotsaaminen) - tutoroinnin vahvistaminen opiskelijan ohjauksen tukena -ohjauskäytänteiden kehittäminen edistämään erityistä tukea tarvitsevien oppimisen prosesseja - oppimisympäristöjen/digitalisaation huomiointi/ kehittäminen opiskelijoiden tarpeisiin - toimintamallin luominen, jossa opiskelijoita kuullaan oppimisympäristöihin liittyvistä kehittämistarpeista ja hankinnoista - HOPS/ tunne vaikutan opintoihin

Tulokset

Hyvinvointiraportoinnin prosessilla on sovitut osallistavat työkäytännöt Opettajilla on enemmän osaamista (mittari: hankkeen alussa – hankkeen lopussa) Opiskelijat kokevat voivansa osallistua oppilaitoksen toimintaan (mittari:opiskelijatyytyväisyyskysely) Hyvinvointityö on kaikkien vastuulla - ajattelu konkretisoituu Hankkeessa testataan ja valitaan käyttöön erilaisia osallistavia menetelmiä ja työkaluja Uusia osallisuuden toimintamalleja sekä opiskelijoille että henkilöstölle Ryhmänohjauksen uudet mallit Tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan uusia osallistavia malleja Liikunta ja kulttuuritapahtumia ja niiden mallinnuksia koulutuksen järjestäjien käyttöön Osa opetuksesta tapahtuu tutoroinnin avulla Opetushenkilöstön osaaminen on kehittynyt ja monipuolistunut Alumnitoiminta, oppimisympäristöt ja opiskelijaforumtoiminta kehittynyt Yhteistyö nuorten ja aikuisten koulutuksen osalta tiivistyy kehittämiskohteiden myötä


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen