Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Parvessa parempi 2

Alkaa: 01.01.2018
Loppuu: 31.12.2019
Rahoitus: Opetushallitus

Parvessa parempi- hankkeessa (1.1.2017-31.12.2017) toteutettu opiskelijalähtöinen kehittämistyö nosti kriittiseen tarkasteluun oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön suunnittelu- ja seurantatyön. Ryhmät kokoustavat perinteistä kokouskonseptia käyttäen puheenjohtajan ja asioiden esittelijöiden johdolla. Huolen aihe on se, että uutta tietoa tai ymmärrystä ei synny toivotulla tavalla. Monialaisesti kootut ryhmät eivät siis juurikaan hyödy monialaisuudestaan. Opiskeluhuoltotoimijoiden osallisuus ei konkretisoidu yhteisöllisen työn kehittämiseen. Opiskelijoidenkin osallisuus ryhmissä jää opiskelijoiden näkökulmasta nimelliseksi ja opiskelijoiden kuuleminen kiteytyy lyhyiksi kommenttipuheenvuoroiksi.Parvessa parempi 2 -hankkeessa kehitetään yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Kpedu.

Tavoitteet

1) Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen osana yhteisöllisen työn suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Toimiva opiskelijakunta –malli tukee tätä tavoitetta. 1) Toimipaikkakohtaisten hyvinvointiryhmien, Sataedun opiskeluhuoltoryhmän ja opiskeluhuollon ohjausryhmän yhdistäminen toimivaksi malliksi yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön suunnittelu-, seuranta- ja arviointikokonaisuudessa. 2) Uudenlaisten ja kaikkia ryhmien jäseniä tasapuolisesti osallistavien kokous- ja työskentelykäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto. 3) Opiskeluhuoltotoimijoiden ja opiskelijoiden osuuden vahvistaminen yhteisöllisessä työssä 4) Tiedonkulun parantaminen ja yksinkertaistaminen uudessa yhteisöllisen työn mallissa.

Tulokset

1) Sataedun prosessinohjaaja kartoittaa nykyiset yhteisöllisen työn suunnittelu- ja toimintakäytänteet ja kokoaa opiskeluhuoltotoimijoilta konkreettisia ehdotuksia yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kehittämiseksi.

2) Prosessinohjaaja kiertää toimipaikkojen hyvinvointiryhmissä ja pilotoi erilaisia monialaisille ryhmille soveltuvia työskentely- ja kokoustamisen tapoja. Ne dokumentoidaan ja arvioidaan yhdessä.

3) Sataedu käyttää hyvinvoinnin vuosikelloa yhteisöllisen hyvinvointityön suunnittelussa. Hyvinvoinnin vuosikellot ovat toimipaikkakohtaisia. Prosessiohjaajan johdolla vuosikellot käsitellään monialaisesti ja hyödynnetään vertaiskehittämisen mallia niiden parastamisessa. Vuosikellot täydennetään määrittelemällä niihin toimijoiden vastuualueet ja tehtävät.
- sisältyy koulutusta, konsultaatiota, ohjausta

4) Projektin toiminta ja sen tuottamat käytännöt (= yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalli) arviointeineen dokumentoidaan oppilaitoksen Intraan opiskeluhuolto työtilaan kaikkien Sataedussa toimivien saataville ja esitellään myös hankeverkostolle.

5) Kokonaisuus kootaan yhteisöllisen opiskeluhuollon oppaaksi


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen