Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Länsi

Alkaa: 01.01.2019
Loppuu: 30.06.2021
Rahoitus: Opetushallitus

Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin uudistaminen ja pysyviin toimintamalleihin ja -rakenteisiin siirtyminen vaativat koulutuksen järjestäjien johdolta muutosjohtamista, johtamiskyvykkyyttä ja toiminnan vaatimien kyvykkyyksien tunnistamista ja kasvattamista.Kehittämistyön tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien sekä  tiedolla johtamisen johtamiskulttuuria.Tulokset ovat osa koulutuksenjärjestäjän omaa toimintaa. Toimenpiteet kohdennetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon kaikille tasoille siten, että johtoa sparrataan ja tuetaan toimintatapojen uudistamisessa. Uudesta johtamiskulttuurista sekä toimintamalleista viestitään avoimesti hankkeen alusta alkaen kaikille koulutuksenjärjestäjille.Kansallisia toimintamalleja kehitetään alueellisissa verkostoissa ja teemaryhmissä sekä verkostohankkeiden välisessä yhteisyössä. Toimenpiteissä korostetaan yhteiskehittämistä, yhdessä tekemistä, vertaisoppimista, sparrausta ja benchlearningia.Hanketta koordinoi Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.Kumppaniverkosto: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Optima samkommun, Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suomen yrittäjäopisto, Vaasan kaupunki Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten.Hanke kuuluu verkostoon, jota koordinoi Helsingin kaupunki, Puhu johdolle 0.3 -hanke.

Tavoitteet

1. Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen kehittäminen 2. Palautetiedon hyödyntäminen

Tulokset

1. Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen johtaminen on tuloksellista, vuorovaikutteista ja systemaattista
2. Tuloksia mitataan, arvioidaan ja analysoidaan osana kokonaisvaltaista tiedolla johtamista.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen