Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Osaamispooli – Automaatio- ja kunnossapitoalan yritysten osaamisen kehittäminen

Alkaa: 01.01.2022
Loppuu: 31.08.2023
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

​Koronapandemia on kiihdyttänyt entisestään satakuntalaisten automaatio- ja kunnossapitoyritysten osaamisen ja muutosjohtamisen kehittämistarpeita erityisesti kestävään kehitykseen ja uusiin teknologioihin liittyen. Yritysten kanssa kehitetään automaatio- ja kunnossapitoalan osaamispooli sekä mikrokoulutuksia osaamisen kehittämisen tueksi. Hankkeen päättymisen jälkeen automaatio- ja kunnossapitoalan yritykset pystyvät nopeasti ja kustannustehokkaasti kouluttamaan työntekijöitään, mikä auttaa yrityksiä ottamaan vastaan uusia asiakastoimeksiantoja nykyisestä akuutista osaajapulasta huolimatta ja tukee sitä kautta toimialan kasvua. Pidemmällä aikavälillä alan työntekijöiden vaihtuvuus pienenee sekä yritysten kilpailukyky ja alueen elinvoima kasvaa.  Hanke rahoitetaan REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta hallinnoi Sataedu ja osatoteuttajana toimivat Prizztech, SAMK ja WinNova. ​

Tavoitteet

Tavoite 1. Automaatio- ja kunnossapitoalan jatkuvan oppimisen kehittäminen yrityslähtöisen osaamispoolin avulla Automaatio- ja kunnossapitoalan osaamispoolin avulla kehitetään yritysten osaamistasetta ja muutoskyvykkyyttä. Pooliin kutsutaan automaatio- ja kunnossapitoalan yritykset ja muut mahdolliset alaa edustavat tahot, edustajat elinkeinotoimesta, Robocoast-klusterista, SAMKista, Sataedusta ja WinNovasta. Osaamispoolin tavoitteena on auttaa yrityksiä tunnistamaan olemassa oleva osaaminen ja ennustamaan tulevaisuuden osaamistarpeita, jotka kohdistuvat eri henkilöstöryhmiin johdosta ja esimiestasosta kunnossapitoasentajiin ja muihin suorittavissa työtehtävissä toimiviin. Tavoitteena on tuottaa esimiehille työkalu osaamistaseen johtamiseksi ja siten muutoskyvykkyyden kehittämiseksi. Tavoite 2. Henkilöstön osaamisen kehittäminen mikrokoulutusten avulla Tavoitteena on kehittää automaatio- ja kunnossapitoalan yrityslähtöinen mikrokoulutuskonsepti, jossa vastataan akuutteihin osaamistarpeisiin erityisesti kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja uusiin teknologioihin liittyen. Mikrokoulutuksilla tarkoitetaan lyhytkestoisia ajasta ja paikasta riippumattomia koulutuksia, jotka vastaavat yritysten akuuttiin osaamistarpeeseen. Koska koulutukset tarjotaan verkossa ajasta ja paikasta riippumatta, niiden hyödyntäminen on yrityksille työtehtävien järjestämisen kannalta paljon kustannustehokkaampaa kuin fyysisesti paikan päällä tarjotut perinteiset koulutukset.

Tulokset

Hankkeessa luodaan automaatio- ja kunnossapitoalan osaamispooli, jonka tuotoksina syntyy uusia ratkaisuja
osaamisen kehittämiseen:
- osaamisen ennakointitieto
- mikrokoulutuskonsepti
- mikrokoulutusalusta ajasta ja paikasta riippumattomiin koulutuksiin
- esimiesten työkalu osaamisen kehittämisen johtamiseen (YritysHOKS)

Hankkeen päättymisen jälkeen automaatio- ja kunnossapitoalanyritykset pystyvät nopeasti ja kustannustehokkaasti
kouluttamaan työntekijöitään, mikä auttaa yrityksiä ottamaan vastaan uusia asiakastoimeksiantoja nykyisestä akuutista osaajapulasta huolimatta ja tukee sitä kautta toimialan kasvua. Pidemmällä aikavälillä alan työntekijöiden vaihtuvuus pienenee sekä yritysten kilpailukyky ja alueen elinvoima kasvaa.

Lisätietoja hankkeesta

Marko Kemppinen

kansainvälisyyspäällikkö
Työelämä- ja opiskelijapalvelut
+358 40 199 4302
Kokemäki, Suoratie 1

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen