Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

OPPIA247

Akaa: 01.01.2016
Loppuu: 31.12.2017
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

​Uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisessa ja oppimisen tukemisessa tulee mahdollistamaan entistä tasa-arvoisemmat oppimisen mahdollisuudet. Luomme valtakunnallisen, digitaalisen, monialaisen, ammatillisen, pedakäsikirjoitetun ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan koulutustarjottimen, joka on avoinna 24/7. Digitaalisuus tarkoittaa tässä hankkeessa konkreettisesti ”maailman avautumista”, niin opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille kuin yrityksille ympäri Suomea. Hanketta rahoittaa OKM ja hallinnoi Helmi Liiketalousopisto Oy. Verkostona on valtakunnallisesti kattavasti toisen asteen ammatillisia koulutuksenjärjestäjiä sekä työelämän edustajia.

Tavoitteet

•Uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisessa ja oppimisen tukemisessa •Luoda verkkoon ammatillista koulutusta palveleva koulutustarjotin •Rakentaa koulutustarjottimen kantavaksi ideaksi pedagoginen toimintamalli (käsikirjoitus) •Toteuttaa verkko-opintotarjotin yhteistyössä paikallisen yrityselämän kanssa •Monipuolistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutustapoja •Otetaan käyttöön oppimisen ohjaamiseen ja tukemiseen uusia digitaalisia välineitä ja niihin kytkeytyviä pedagogisia toimintamalleja •Tukee yksilöllisiä opintopolkuja •Lisää työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja koulutuksen tuloksellisuutta

Tulokset

Hankkeessa tuotetaan Suomen johtava ammattiin opiskelevien oppimisen digitaalinen koulutustarjotin (alusta), jossa on tarjolla
a) ammatillisten tutkinnon osien kirjo (vähintään 15 tutkinnon osaa), joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
b) muita pienempiä opintokokonaisuuksia (kuten työpaikkaohjaajan digitaalinen koulutuspaketti), joiden oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista
c) yritysten koulutusta ammattiin opiskelevalle, jonka oppiminen tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjaamista

Tuotoksena syntyy pedagoginen toimintamalli (käsikirjoitus) tämän koulutustarjotin verkkopalvelun kantavaksi ideaksi. Tämä pedagogoinen toimintamalli pitää sisällään mm. materiaalin tuottamisen, verkko-opettamisen ja -oppimisen, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen keruun mallintamisen.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen