Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Opin portailta työelämään Satakunnassa

Alkaa: 02.09.2019
Loppuu: 30.06.2023
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

​Sataedussa on maahanmuuttajia ja muita aliedustettuja opiskelijoita perustutkinnoissa sekä valmistavassa koulutuksessa keskimäärin 80. Lisäksi heitä on vaihteleva määrä ammattitutkinnoissa.  Haasteena on paitsi tutkintojen loppuun saattaminen, erityisesti työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin. Opin portailta työelämään Satakunnassa –hankkeessa kehitetään työkaluja ja pysyviä tukitoimia kohderyhmän työllistymisen sujuvoittamiseksi. ESR-hanketta koordinoi Diak ja osatoteuttajina Sataedu, Samk sekä WinNova.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttajien ja koulutuksessa aliedustettujen opiskelijoiden valmistumisen varmistaminen, työllistymisen edistäminen sekä työelämän edustajien osaamisen vahvistaminen. Osatavoite 1. Loppuvaiheen opintoja sujuvoitetaan ja varmistetaan valmistuminen määräajassa Opiskelijoiden valmistuminen määräajassa varmistetaan opintojen loppuvaiheen sujumista tukevalla ohjauksella, joka on vapaaehtoista, perustoimintaa täydentävää lisätukea ja –ohjausta. Osatavoite 2. Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistäminen Osatoteuttajien työelämäkoordinaattorit suunnittelevat ja toteuttavat tiiviissä yhteistyössä rekry- ym. tilaisuuksia ja koordinoivat esim. mentorointia, he ovat yhteyshenkilöitä potentiaalisten työpaikkojen suuntaan. Osatavoite 3. Työelämän edustajien osaamisen vahvistaminen Kehitetään työelämän edustajien osaamista maahanmuuttajien ohjaukseen ja työllistämiseen liittyen.

Lisätietoja hankkeesta

Anna Taimi

tuntiopettaja
Yhteiset tutkinnon osat
+358 40 199 4882
Kokemäki, Suoratie 1

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen