Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work

Alkaa: 17.03.2021
Loppuu: 31.08.2023
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeessa rakennetaan digitaalinen alusta, jossa pelillistetään
yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia toimintamalleja ja joka toimii työelämän ja
opiskelijoiden kohtaamispaikkana. Alusta tekee näkyväksi opiskelijoiden
osaamista ja innostaa nuoria oman osaamisen kehittämiseen koko opiskelunsa
ajan.Digitaalinen
alusta rakennetaan avoimeksi alustaksi kaikille oppilaitoksille, eikä se ole
sidonnainen mihinkään yksittäiseen oppilaitokseen tai korkeakouluun. Hankkeen
aikana 100 opiskelijaa tulee testaamaan alustaa ja opiskelijat pääsevät samalla
osallistumaan alustan kehittämiseen.Tavoitteena
on digitaalisen alustan vakiinnuttaminen oppilaiden, oppilaitosten,
korkeakoulujen ja yritysten toimintakulttuureihin. Näin toimijoiden osaaminen
lisääntyy, yhteistyö syvenee sekä ymmärrys yrittäjyyteen lisääntyy.Hanke toteutetaan Satakunnassa ja sen tavoitteena on tukea
toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden yrittäjämäisen osaamisen kehittymistä,
vahvistaa opiskelijoiden projektiosaamista, rakentaa yrittäjämäistä
toimintakulttuuria sekä lisätä työelämän, oppilaitosten ja opiskelijoiden
yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä opiskelijoiden osaamista
näkyväksi kansainvälisesti sekä tukea kansainvälisen osaamisen kehittämistä.ESR-rahoitteista hanketta koordinoi Prizztech
Oy ja se toteutetaan yhteistyössä Sataedun ja Valtakunnallisen YES ry:n kanssa. 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksia, yrityksiä ja eri sidosryhmiä rakentamalla digitaalinen ”kohtaamispaikka”, jossa yrittäjyyskasvatus pelillistetään, tehdään näkyväksi ja jossa yhteistyö tapahtuu. Päätavoitteena arvoverkostossa on opiskelijoiden näkyvyyden lisääminen, yrittäjyyskasvatusopintojen digitalisointi ja pelillistäminen ja uusien yhteistyöprojektien ja yhteistyömuotojen kehittäminen (esim. opiskelijaprojektit, hackathonit ja työpajat arvoverkoston ja digitaalisen alustan kehittämisessä).

Tulokset

Tuloksena syntyy digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntävä yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö sekä oppimisen alueellinen konsepti, jossa opiskelijoiden osaaminen tehdään näkyväksi ja mahdollistetaan kohtaamiset työelämän ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen