Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work

Alkaa: 17.03.2021
Loppuu: 31.08.2023
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

​Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen alusta, jossa pelillistetään yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia toimintamalleja. Hanketta koordinoi Prizztech ja toteuttajana Sataedun lisäksi YES ry.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksia, yrityksiä ja eri sidosryhmiä rakentamalla digitaalinen ”kohtaamispaikka”, jossa yrittäjyyskasvatus pelillistetään, tehdään näkyväksi ja jossa yhteistyö tapahtuu. Päätavoitteena arvoverkostossa on opiskelijoiden näkyvyyden lisääminen, yrittäjyyskasvatusopintojen digitalisointi ja pelillistäminen ja uusien yhteistyöprojektien ja yhteistyömuotojen kehittäminen (esim. opiskelijaprojektit, hackathonit ja työpajat arvoverkoston ja digitaalisen alustan kehittämisessä).

Tulokset

Tuloksena syntyy digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntävä yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö sekä oppimisen alueellinen konsepti, jossa opiskelijoiden osaaminen tehdään näkyväksi ja mahdollistetaan kohtaamiset työelämän ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen