Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

OOODi – Opiskelijat, ohjaajat ja opettajat yhdessä!

Alkaa: 01.01.2018
Loppuu: 31.12.2019
Rahoitus: Opetushallitus

​Opiskelija toimii työelämän Digitutorina kehittäen työpaikan digitaitoja ja -tehtäviä. Oppimisen tapahtuessa yhä enemmän työpaikoilla varmistetaan, että työpaikkaohjaajien digiosaaminen on riittävällä tasolla, jotta voidaan hyödyntää digitaalisia välineitä oppimisen ohjauksessa ja dokumentaatiossa. WILMA-tunnukset avataan työpaikkaohjaajille työssä oppimisen seurantaa ja arviointia varten.Hanketta koordinoi Gradia ja Sataedun lisäksi verkostossa on Lapin ammattiopisto, SASKY sekä Sampo.

Tavoitteet

1. Tunnistaa ja kehittää sekä vahvistaa opiskelijoiden tulevaisuuden työelämän digitaitoja. Opiskelijoiden aiemmin hankittuun osaamiseen kiinnitetään huomiota jo opintojen hakeutumisvaiheessa ja Digitutor-toimintaan hakeutuessa. 2. Kehitetään työelämän Digitutor -malli yhdessä verkoston ja työelämän kanssa. Suunnitellaan Digitutor-mallin koulutuspolku. 3.Hankkeen alussa kartoitetaan työpaikkojen digiosaamisen tarve, luodaan kartoitusmalli digitaitojen kartoitukseen tai hyödynnetään olemassa olevia digiosaamiskartoituksia. 4. Pilotoidaan Digitutor-mallia työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. 5. Kehittää opettajien digipedagogisia taitoja. Myös opettajat ja kouluttajat tarvitsevat digiosaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen koulutusta, jotta he voivat toimia digitutor-opiskelijoiden valmentajina.

Tulokset

1. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja sitä hyödynnetään osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työelämän Digitutor -opiskelijat toimivat työpaikalla opintojensa aikana myös erilaisissa työtehtävissä kuten digiohjaajina, verkkosivujen ja sosiaalisen median päivittäjinä, digiteknisenä tukena jne. Opiskelija kouluttautuu työelämätaitojen moniosaajaksi.

2. Digitutor-malli mahdollista yksilölliset opiskelupolut ja lisää yhteistyötä työelämän kanssa. Opiskelijan opintojen eteneminen nopeutuu ja Digitutor-toiminta antaa eväitä parempaan työllistymiseen. Opiskelijat saavat Digitutor-toiminnasta osaamismerkin ja todistuksen.

3. Vakiinnutetaan työelämän Digitutor-malli osaksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oppilaitoksen toimintaa. Hyödynnetään digivälineiden kautta tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Opettaja osallistuu opiskelijan ohjaukseen paitsi lähitapaamisten muodossa myös etäohjauksen ja erilaisin digitaalisin välinein ja menetelmin. Työpaikalla olevan ohjaajan rooli vahvistuu ja korostuu oppimisen ohjaamisessa.

4. Työssäoppimisen ohjaus tehostuu. Yhteydenpito työpaikkaohjaajan kanssa tiivistyy. Työpaikkaohjaajan digiosaaminen kehittyy, jolloin hän voi toimia oman työpaikkansa digitutorina levittäen osaamistaan.

5. Opettajien digipedagoginen osaaminen kasvaa ja opiskelijoiden ohjaamista työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana voidaan toteuttaa myös digitaalisin välinein.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen