Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

OLO – ​Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen

Alkaa: 01.01.2021
Loppuu: 30.06.2022
Rahoitus: Opetushallitus

​​OLO - Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen kehittää ohjausta ja varmistaa sen laatua. Hankeverkoston muodostavat 23 koulutuksen järjestäjää ja verkoston valtakunnallinen kattavuus on merkittävä. Hankkeen toimenpiteet tavoittavat tuhansia opiskelijoita, opettajia ja ohjaajia. OLOn keskiössä on laadukkaaseen ohjaukseen oikeutettu opiskelija. Hanke lisää ohjausverkostoissa työskentelevien yhteistä ymmärrystä ohjauksen käytänteistä ja toimintatavoista, ennakoivasta työotteesta sekä ohjauksen oikea-aikaisuudesta sekä erilaisten opiskelijoiden tasavertaisesta oikeudesta saada laadukasta ohjausta. Kehittämistoimet johdetaan asiakasnäkökulmasta. OLO varmistaa opiskelijan kiinnittymisen opintoihin, turvaa oppimisen mahdollisuudet opintojen aikaisissa siirtymissä ja tukee opiskelijaa tämän siirtyessä työelämään tai jatko-opintoihin. Tuotoksia ovat eheä ohjauksen palvelupolkukuvaus asiakkaalle sekä palvelupolun toteutusta varmistavat koulutuksenjärjestäjäkohtaiset mallinnukset ja materiaalit. Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Tavoitteet

Kehittämisteema 1:”Ohjaus ennen opintoja” Jatko-opintojen ohjauksen aloittaminen jo perusasteella Kehittämisteema 2: ”Ohjaus opintojen aikana” Jatkuvan haun kautta tulevien ohjauksen laadun ja mahdollisuuksien parantaminen Jatko-opintovalmiuksien ja -ohjauksen kehittäminen Kehittämisteema 3: ”Ohjaus opintojen jälkeen” Jatko-opintoväylien volyymien lisääminen ja toimivuuden parantaminen

Tulokset

Jatko-opintojen ohjauksen malli (vuosikello, roolit)
Jatkuvan haun kautta tulevien ohjausmallit

Lisätietoja hankkeesta

Kristiina Salmi

opiskelijapalvelupäällikkö
Työelämä- ja opiskelijapalvelut
+358 40 199 4103
Kokemäki, Suoratie 1

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen