Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

KotiKunto

Alkaa: 01.06.2018
Loppuu: 31.03.2019
Rahoitus: Satakuntaliitto

​Tavoitteena on kuntouttavan ja terveyttä edistävän toiminnan ulottaminen laajemmin kotihoitoon. Hanke koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta: Työpaketti 1: Palvelumuotoilu ja kotikuntoutuskokeilut, Työpaketti 2: Vaikuttavuuden arviointi. Keskeinen kokeiltava toimintamalli on kotihoidon ammattilaisten ja uuden teknologiatuotteen käyttäminen kotikuntoutuksessa, kuntoutusammattilaisten tukemana. Näin voidaan moninkertaistaa kuntoutuksen määrä ja siirtää kuntoutuksen fokusta ennaltaehkäisevämpään suuntaan (kuntoutus suunnataan kotihoidon asiakkaille, ei pelkästään kuntoutusasiakkaille).  Hankkeessa kotikuntoutuksen työkaluna käytetään paljon tutukittua Mototiles liikuntalaatta -teknologiaa.Hanke toteutetaan Satakuntaliiton AIKO-rahoituksella Sataedun sekä Samkin yhteistyönä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on kuntouttavan ja terveyttä edistävän toiminnan ulottaminen laajemmin kotihoitoon. Hanke vastaa sote-uudistuksen mukaiseen palveluiden muutostarpeeseen kokeilemalla kehittäen uusia resurssiviisaita moniammatillisia toimintamalleja kotikuntoutukseen teknologian ja palvelumuotoilun avulla. Keskeistä on kuntoutusalan ammattilaisten ammattitaidon jakaminen kotihoidon ammattilaisille, uuden kotihoidon ammattilaisten toteuttaman teknologiasisältöisen palvelun kautta, jota kuntoutusalan ammattilainen tukee. Toisena merkittävänä tavoitteena on tuottaa evidenssiä kotikuntoutuksen vaikuttavuudesta asiakkaaseen (vireys, toimintakyky), kotikuntouttajaan ja kuntoutuksen ammattilaiseen (milekkyys, kuormittuminen) ja kuntoutusta järjestävään organisaatioon (panostus vs. tulos).

Tulokset

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat:

1. Uudenlaiset palvelumallit
Hankkeessa kokeilujen tuotoksena syntyy hyvinvointia ja elämänlaatua edistäviä palvelukonsepteja, joiden sisällöissä hyödynnetään teknologiaa ja moniammatillista yhtesityötä. Erityisesti mahdollistetaan kuntoutusta kotihoidon asiakkaille.

2. Kokeilut tuottavat evidenssiä palveluiden vaikuttavuudesta (asiakas, ammattilainen, organisaatio) niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Pidemmän aikavälin vaikutukset ovat:

Uudet palvelumallit ja tuotettu evidenssi edistävät moniammatillisten, resurssiviisaiden palveluiden kehittämistä, tuottamista ja jalkautumista, sekä vastaavat osaltaa sote-uudistuksen tavoitteisiin takaamalla osaltaan palveluiden saatavuutta ja laatua asuinpaikasta riippumatta.

Hankkeen päätteeksi palvelumallit julkaistaan osana HYVÄKSI -hyvinvointiteknologian innovaatioverkoston verkkosivuja, jolloin mallit ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä ja edesauttaisivat uusien yritysten ja palveluiden syntymistä. Lisäksi palvelukonsepteja esitellään opiskelijoille osana SAMKin olemassa olevaa koulutustarjontaa (mm. hyvinvointiteknologia yamk -koulutus, hoitotyön koulutus).

Uusien palvelumallien myötä luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä teknologia että sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Palvelut tuottavat hyvinvointia ja luovat uudenlaista vaihtoehtoja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen